Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Dejiny spisovnej slovenčiny (2002)
R. Krajčovič, P. Žigo
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Fonetika a fonológia (1989)
A. Kráľ, J. Sabol
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Jazyk a jazykověda (2004)
F. Čermák
Škola: Univerzita Karlova
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Základy lingvistiky (1999)
J. Dolník
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Vývin a teória jazyka (1983)
J. Horecký
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Vývin slovenského jazyka a dialektológia (1988)
R. Krajčovič
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Úvod do štúdia jayzka (1998)
J. Černý
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Súčasný slovenský jazyk - Lexikológia (1990)
rozni
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Úvod do štúdia jazykov (1984)
Ondruš, Sabol
Škola: Filozoficka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Skripta na studium mediciny do Brna (2010)
Royne
Škola: Lf
Cena: 5 €
Tel.: 0911030383
Anatomie 1.,2.,3. (2002)
Číhak
Škola: Lf
Cena: 180 €
Tel.: 0911030383
Anatómia ľudského tela I. (2010)
Peter Mráz a kolektív
Škola: Lekárska fakulta
Cena: 40 €
Tel.: 0908164731
Podnik a podnikanie (2007)
Neumannová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 7 €
Tel.: 0908370337
Základy ekonómie a ekonomiky (2006)
Hontyová, Lisý, Majdúchová
Škola: BVŠP
Cena: 4 €
Tel.: 0908370337
Podnikové hospodárstvo (2007)
Majdúchová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 6.5 €
Tel.: 0908370337
Úvod do Mikroekonómie (2008)
Alfred Stiassny
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337
Podnikové hospodárstvo pre manažérov (2008)
Majdúchová, Neumannová
Škola: BVŠP
Cena: 8 €
Tel.: 0908370337
Management a moderní organizovaní firmy (2007)
Dědina, Odcházel
Škola: BVŠP
Cena: 13 €
Tel.: 0908370337
Marketing od myšlenky k realizaci (2007)
Tomek, Vávrová
Škola: BVŠP
Cena: 12 €
Tel.: 0908370337
Firemné plánovanie (2009)
Grznár, Šinský, Marsina
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337