Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Anatomie 1.,2.,3. (2002)
Číhak
Škola: Lf
Cena: 180 €
Tel.: 0911030383
Anatómia ľudského tela I. (2010)
Peter Mráz a kolektív
Škola: Lekárska fakulta
Cena: 40 €
Tel.: 0908164731
Podnik a podnikanie (2007)
Neumannová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 7 €
Tel.: 0908370337
Základy ekonómie a ekonomiky (2006)
Hontyová, Lisý, Majdúchová
Škola: BVŠP
Cena: 4 €
Tel.: 0908370337
Podnikové hospodárstvo (2007)
Majdúchová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 6.5 €
Tel.: 0908370337
Úvod do Mikroekonómie (2008)
Alfred Stiassny
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337
Podnikové hospodárstvo pre manažérov (2008)
Majdúchová, Neumannová
Škola: BVŠP
Cena: 8 €
Tel.: 0908370337
Management a moderní organizovaní firmy (2007)
Dědina, Odcházel
Škola: BVŠP
Cena: 13 €
Tel.: 0908370337
Marketing od myšlenky k realizaci (2007)
Tomek, Vávrová
Škola: BVŠP
Cena: 12 €
Tel.: 0908370337
Firemné plánovanie (2009)
Grznár, Šinský, Marsina
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337
Outsourcing ve firmě (2007)
Rydvalová, Rydval
Škola: BVŠP
Cena: 7 €
Tel.: 0908370337
Podnik a podnikanie (2006)
Majdúchová, Neumannová
Škola: BVŠP
Cena: 8 €
Tel.: 0908370337
Outsourcing a outplacement (2005)
Jiří Stýblo
Škola: BVŠP
Cena: 4 €
Tel.: 0908370337
Financie a mena (2007)
Elena Beňová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 9 €
Tel.: 0908370337
Európska menová únia a Euro (1999)
Juraj Sipko
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337
Moderní personální management (0000)
Alfred J.Walker a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 13 €
Tel.: 0908370337
Podnikání malé a střední firmy (2008)
Veber, Srpová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 13 €
Tel.: 0908370337
Teória a prax hospodárskej politiky (2007)
Pavol Vincúr
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337
Rozne skripta pre VS Ekonomicku (2010)
rozni
Škola: VS Ekonomicka
Cena: 1 €
Tel.: 0907975230
Základy agrochémie (2005)
Hudec, Ducsay
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0904575223