Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Veľký slovník cudzích slov (1997)
S. Šaling, M. Šalingová, Y. Maníková
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Poetický slovník (1984)
T. Žilka
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Úvod do studia literární vědy (2000)
E. Petru
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Základy informačnej analýzy verša (2002)
F. Štraus
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Vývoj jazykovědy po roce 1970 (1991)
G. Helbig
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Jazyky sveta v priestore a čase (1996)
J. Genzor
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Súčasný slovenský spisovný jazyk - Morfológia (1988)
J. Oravec, E. Bajzíková, J. Furdík
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Kapitolky zo slovenskej morfológie (1995)
M. Sokolová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Súčasný slovenský spisovný jazyk - Syntax (1982)
J. Oravec, E. Bajzíková
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Náčrt dejín spisovnej slovenčiny (2005)
J. Kačala, R. Krajčovič
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Dejiny spisovnej slovenčiny (2002)
R. Krajčovič, P. Žigo
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Fonetika a fonológia (1989)
A. Kráľ, J. Sabol
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Jazyk a jazykověda (2004)
F. Čermák
Škola: Univerzita Karlova
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Základy lingvistiky (1999)
J. Dolník
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Vývin a teória jazyka (1983)
J. Horecký
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Vývin slovenského jazyka a dialektológia (1988)
R. Krajčovič
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Úvod do štúdia jayzka (1998)
J. Černý
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Súčasný slovenský jazyk - Lexikológia (1990)
rozni
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Úvod do štúdia jazykov (1984)
Ondruš, Sabol
Škola: Filozoficka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Skripta na studium mediciny do Brna (2010)
Royne
Škola: Lf
Cena: 5 €
Tel.: 0911030383