Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Theory of Literature for Students of English (1983)
Grmela, Grmelová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Teorie literatury (1996)
Wellek, Warren
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Didaktika anglického jazyka (2001)
E. Tandlichová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Text pri rozvíjaní komunikatívnych zručností vo vzučovaní anglického jazyka (2001)
E. Tandlichová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Anglická frazeológia (1999)
P. Kvetko
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka 2. (2010)
Kubišová, Bázlik, Votruba
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka 1. (2010)
M. Bázlik
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Úvod do štúdia angličtiny (2010)
J. Vachek
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Školská pedagogika (2001)
Baďuríková, Bazáliková, Kompolt, Timková
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Synonymický slovník slovenčiny (1995)
rozni
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Veľký slovník cudzích slov (1997)
S. Šaling, M. Šalingová, Y. Maníková
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Poetický slovník (1984)
T. Žilka
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Úvod do studia literární vědy (2000)
E. Petru
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Základy informačnej analýzy verša (2002)
F. Štraus
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Vývoj jazykovědy po roce 1970 (1991)
G. Helbig
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Jazyky sveta v priestore a čase (1996)
J. Genzor
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Súčasný slovenský spisovný jazyk - Morfológia (1988)
J. Oravec, E. Bajzíková, J. Furdík
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Kapitolky zo slovenskej morfológie (1995)
M. Sokolová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Súčasný slovenský spisovný jazyk - Syntax (1982)
J. Oravec, E. Bajzíková
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Náčrt dejín spisovnej slovenčiny (2005)
J. Kačala, R. Krajčovič
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482