Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Odbytová stratégia (1999)
Majtán a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,70 €
Tel.: 0911154034
Medzinárodný manažment (2008)
Bobenič, Hintošová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911154034
Prípadové štúdie analýzy rizika (2003)
Varcholová, Rimarčík
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,50 €
Tel.: 0911154034
Finančný manažment - zbierka príkladov (2006)
Kráľovič, Polednáková, Sochor, Vlachynský
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911154034
Informačné systémy podnikov (2009)
Čarnický, Mesároš
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0911154034
Finančné rozhodovanie podniku (2006)
Bobáková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,70 €
Tel.: 0911154034
Poisťovníctvo - praktikum (2006)
Kafková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Strategický manažment podniku (2007)
Martin Vološin
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Manažment kvality (2006)
Michal Leščišin
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Medzinárodný finančný manažment + zbierka (2006)
Polednáková, Bikár, Kmeťko
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0911154034
Finančný trh (2006)
Chovancová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 15 €
Tel.: 0911154034
Teória obchodu (2001)
Kristína Viestová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911154034
Nový manažment rizika (2008)
Varcholová, Dubovická
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0911154034
Finančno-ekonomická analýza podniku (2006)
Karol Zalai a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0911154034
Anglicko-slovenský turistický slovník (1992)
M. Seppová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník (2001)
Haraksímová, Mokrá, Smrčinová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Fyzika 1 (2001)
Baník, Zámečník
Škola: STU Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0902891909
Anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník (1998)
M. Gryczová
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Oxford Wordpower dictionary (2002)
rozni
Škola: Oxford University
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482
Literatúra anglicky hovoriacich krajín (1999)
Brendlová, Novy
Škola: UK Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0948526482