Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS (2009)
J.Meluchová
Škola: EUBA
Cena: 12 €
Tel.: 0944141311
Podnik a podnikanie(kniha,príklady a prípadové štúdie) (2004)
Anna Neumannová, Helena Majduchová
Škola: EUBA
Cena: 8 €
Tel.: 0904892488
Matematika Funkcia dvoch a viac premenných Integrálny počet(zbierka) (2009)
Vladimír Mucha, Ján Gogola
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0904892488
Matematika Funkcia jednej premennej Diferenciálny počet funkcie jednej premennej(zbierka) (2009)
Ingrid Ondrejková Krčová, Tatiana Šoltésová
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0904892488
Matematika 1 (2006)
Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0904892488
Ekonómia v novej ekonomike (kniha,pomôcka na semináre,CD,zbierka úloh z ekonómie,praktikum) (2007)
Ján Lisý a kolektív
Škola: EUBA
Cena: 23 €
Tel.: 0904892488
Ekonómia v novej ekonomike (kniha,pomôcka na semináre,CD) (2007)
Ján Lisý a kolektív
Škola: EUBA
Cena: 15 €
Tel.: 0949227567
Matematika 1 - zbierka úloh (2007)
Galina Horáková, Anna Starečková
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0949227567
Matematika 1 (2006)
J. Fecenko, Ľ. Pinda
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0949227567
Anorganická chémia (2010)
Poláček, Kulich, Tomáš, Vollmannová
Škola: SPU Nitra
Cena: 7,50 €
Tel.: 0917480459
Praktická biomerterológia (2006)
Šiška
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0917480459
Hydromechanika (2008)
Helena Horníková
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0917480459
Matematika a jej aplikácie (2010)
Dana Országhová a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0917480459
Biometerológia (2006)
Špánik,Šiška a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 4,50 €
Tel.: 0917480459
Investičné bankovníctvo (2005)
Chovancová, Malacká a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0944162529
Riziko a neistota vo financiách (2004)
R.Sivák a kol
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4,5 €
Tel.: 0944162529
Matematika B - zbierka úloh (2003)
Horáková, Starečková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,60 €
Tel.: 0911154034
Matematika 1 - zbierka úloh (2003)
Horáková, Starečková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911154034
Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie (2004)
Mišúnová, Vlčková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Inovačný proces a reinžiniering v SR (2008)
Vavrinčík a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,50 €
Tel.: 0911154034