Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Praktická biomerterológia (2006)
Šiška
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0917480459
Hydromechanika (2008)
Helena Horníková
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0917480459
Matematika a jej aplikácie (2010)
Dana Országhová a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0917480459
Biometerológia (2006)
Špánik,Šiška a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 4,50 €
Tel.: 0917480459
Investičné bankovníctvo (2005)
Chovancová, Malacká a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0944162529
Riziko a neistota vo financiách (2004)
R.Sivák a kol
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4,5 €
Tel.: 0944162529
Matematika B - zbierka úloh (2003)
Horáková, Starečková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,60 €
Tel.: 0911154034
Matematika 1 - zbierka úloh (2003)
Horáková, Starečková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911154034
Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie (2004)
Mišúnová, Vlčková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Inovačný proces a reinžiniering v SR (2008)
Vavrinčík a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,50 €
Tel.: 0911154034
Odbytová stratégia (1999)
Majtán a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,70 €
Tel.: 0911154034
Medzinárodný manažment (2008)
Bobenič, Hintošová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911154034
Prípadové štúdie analýzy rizika (2003)
Varcholová, Rimarčík
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,50 €
Tel.: 0911154034
Finančný manažment - zbierka príkladov (2006)
Kráľovič, Polednáková, Sochor, Vlachynský
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911154034
Informačné systémy podnikov (2009)
Čarnický, Mesároš
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0911154034
Finančné rozhodovanie podniku (2006)
Bobáková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,70 €
Tel.: 0911154034
Poisťovníctvo - praktikum (2006)
Kafková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Strategický manažment podniku (2007)
Martin Vološin
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Manažment kvality (2006)
Michal Leščišin
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911154034
Medzinárodný finančný manažment + zbierka (2006)
Polednáková, Bikár, Kmeťko
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0911154034