Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Medzinárodný platobný styk (2003)
Eva Jančíková
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0917578953
Platobný styk v medzinárodnom obchode (2005)
Ľuboš Pavelka
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0917578953
Manažment (2003)
Miroslav Majtán a kol.
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 5 €
Tel.: 0917578953
Ekonómia-Všeobecná ekonomická teória (2003)
Ján Lisý a kolektív
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0917578953
Medzinárodné podnikanie (2005)
Peter Baláž
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 8 €
Tel.: 0917578953
Sociálna politika: semináre a cvičenia (2008)
Ošková S.
Škola: Ekonomická Univerzita Ba, NHF
Cena: 2.5 €
Tel.: 0903012058
Podnikové hospodárstvo: prípady, štúdie (2007)
Majdúchová H.
Škola: Ekonomická Univerzita Ba, NHF
Cena: 5 €
Tel.: 0903012058
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva práva (2008)
Dagmar Lantajová
Škola: Trnavská univerzita právo
Cena: 9 €
Tel.: 0908037891
Pramene k právnym dejinám Slovenska II (2009)
Vojáček,Gábriš
Škola: Trnavská univerzita právo
Cena: 9 €
Tel.: 0908037891
vypracovane otazky na Policajnu akademiu v BA. (2010)
JA
Škola: AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BA
Cena: 15 €
Tel.: 0902537189
Wirschaftsdeutsch im Unternehmen (2003)
Žárska, Búšik
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 6 €
Tel.: 0903587584
Priemysel Slovenska a dopady globálnej krízy (2010)
Mišún, Mišúnová
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 7,50 €
Tel.: 0903587584
Regionálna a urbanistická ekonomika 2 (2010)
Maier,Todtling
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 5,50 €
Tel.: 0903587584
Regionálna a urbanistická ekonomika (1997)
Maier,Todtling
Škola: EU
Cena: 4,50 €
Tel.: 0903587584
Komunálna ekonomika a politika (2008)
Žárska
Škola: EU
Cena: 4,50 €
Tel.: 0903587584
Regionálny manažment a marketing (2009)
Búšik
Škola: EU
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903587584
Obyvateľstvo a urbánna dimenzia formovania ľudského kapitálu (2009)
Ivaničková, Vlčková
Škola: EU
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903587584
Ekonomika územního rozvoje (2000)
Maier, Čtyroký
Škola: EU
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903587584
VS v EU (2009)
Halásková
Škola: EU
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903587584
Sociológia - prefotená (2002)
Žárska, Búšik
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 0,50 €
Tel.: 0903587584