Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Wirschaftsdeutsch im Unternehmen (2003)
Žárska, Búšik
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 6 €
Tel.: 0903587584
Priemysel Slovenska a dopady globálnej krízy (2010)
Mišún, Mišúnová
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 7,50 €
Tel.: 0903587584
Regionálna a urbanistická ekonomika 2 (2010)
Maier,Todtling
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 5,50 €
Tel.: 0903587584
Regionálna a urbanistická ekonomika (1997)
Maier,Todtling
Škola: EU
Cena: 4,50 €
Tel.: 0903587584
Komunálna ekonomika a politika (2008)
Žárska
Škola: EU
Cena: 4,50 €
Tel.: 0903587584
Regionálny manažment a marketing (2009)
Búšik
Škola: EU
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903587584
Obyvateľstvo a urbánna dimenzia formovania ľudského kapitálu (2009)
Ivaničková, Vlčková
Škola: EU
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903587584
Ekonomika územního rozvoje (2000)
Maier, Čtyroký
Škola: EU
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903587584
VS v EU (2009)
Halásková
Škola: EU
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903587584
Sociológia - prefotená (2002)
Žárska, Búšik
Škola: Ekonomická univerzita v Ba,NHF
Cena: 0,50 €
Tel.: 0903587584
Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS (2009)
J.Meluchová
Škola: EUBA
Cena: 12 €
Tel.: 0944141311
Podnik a podnikanie(kniha,príklady a prípadové štúdie) (2004)
Anna Neumannová, Helena Majduchová
Škola: EUBA
Cena: 8 €
Tel.: 0904892488
Matematika Funkcia dvoch a viac premenných Integrálny počet(zbierka) (2009)
Vladimír Mucha, Ján Gogola
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0904892488
Matematika Funkcia jednej premennej Diferenciálny počet funkcie jednej premennej(zbierka) (2009)
Ingrid Ondrejková Krčová, Tatiana Šoltésová
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0904892488
Matematika 1 (2006)
Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0904892488
Ekonómia v novej ekonomike (kniha,pomôcka na semináre,CD,zbierka úloh z ekonómie,praktikum) (2007)
Ján Lisý a kolektív
Škola: EUBA
Cena: 23 €
Tel.: 0904892488
Ekonómia v novej ekonomike (kniha,pomôcka na semináre,CD) (2007)
Ján Lisý a kolektív
Škola: EUBA
Cena: 15 €
Tel.: 0949227567
Matematika 1 - zbierka úloh (2007)
Galina Horáková, Anna Starečková
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0949227567
Matematika 1 (2006)
J. Fecenko, Ľ. Pinda
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0949227567
Anorganická chémia (2010)
Poláček, Kulich, Tomáš, Vollmannová
Škola: SPU Nitra
Cena: 7,50 €
Tel.: 0917480459