Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Intelligent Business - intermediate coursebook (2005)
Tonya Trappe, Graham Tullis
Škola: SPU v NItre
Cena: 15 €
Tel.: 0902296873
Základy účtovníctva (2008)
Jozef Pataky, Žofia Hacherová, Marián Kočner
Škola: SPU v Nitre
Cena: 4 €
Tel.: 0902296873
Repetitórium z fyziológie živočíchov (2009)
Kováčik et al.
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0902408244
Fyziológia živočíchov (2009)
Kováčik,Massányi
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0902408244
Návody na lab. cvičenia z biochémie (2008)
Michalík et al.
Škola: SPU
Cena: 1,4 €
Tel.: 0902408244
Základy biológie (2004)
Danko,Petřvalský
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0902408244
Systematická botanika (2007)
Baranec,Poláčiková,Košťál
Škola: SPU
Cena: 3,5 €
Tel.: 0902408244
Laboratórne postupy z organickej chémie (2007)
A. Hruškovičová, J. Tomáš, J. Musilová, J. Bystrická
Škola: Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0904675202
Informatika (2006)
Imrich Okenka, Klára Hennyeyová, Zuzana Korcová, Vladimír Popelka, Mária Wenzlová
Škola: Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
Cena: 3,5 €
Tel.: 0904675202
matematika a jej aplikácie (2008)
Dana Országhová a kolektív
Škola: Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0904675202
Medzinárodný platobný styk (2003)
Eva Jančíková
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0917578953
Platobný styk v medzinárodnom obchode (2005)
Ľuboš Pavelka
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0917578953
Manažment (2003)
Miroslav Majtán a kol.
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 5 €
Tel.: 0917578953
Ekonómia-Všeobecná ekonomická teória (2003)
Ján Lisý a kolektív
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0917578953
Medzinárodné podnikanie (2005)
Peter Baláž
Škola: Ekonomická Univerzita-obchodná fakulta
Cena: 8 €
Tel.: 0917578953
Sociálna politika: semináre a cvičenia (2008)
Ošková S.
Škola: Ekonomická Univerzita Ba, NHF
Cena: 2.5 €
Tel.: 0903012058
Podnikové hospodárstvo: prípady, štúdie (2007)
Majdúchová H.
Škola: Ekonomická Univerzita Ba, NHF
Cena: 5 €
Tel.: 0903012058
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva práva (2008)
Dagmar Lantajová
Škola: Trnavská univerzita právo
Cena: 9 €
Tel.: 0908037891
Pramene k právnym dejinám Slovenska II (2009)
Vojáček,Gábriš
Škola: Trnavská univerzita právo
Cena: 9 €
Tel.: 0908037891
vypracovane otazky na Policajnu akademiu v BA. (2010)
JA
Škola: AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BA
Cena: 15 €
Tel.: 0902537189