Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
English for business studies (2007)
Ian MacKenzie
Škola: EUBA
Cena: 10 €
Tel.: 0902272060
Učebnica v teórii a praxi:Krit.na hodnotenie učebníc anglic.jazyka pre str.školy (2001)
Zuzana Straková
Škola: Metodické centrum Prešov
Cena: 2 €
Tel.: 0918328366
Praktické cvičenia z fyziológie telesných cvičení (2001)
Juraj Skladaný
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 1,8 €
Tel.: 0918328366
Plánovanie športovej prípravy v hádzanej -1 (2003)
Mikuš,Gregor, Lafko
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0918328366
Využitie plných lôpt na hodine telesnej výchovy v kondičných vložkách (2002)
Krišanda,Klaček, Puskajler
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0918328366
Príručka pre cvičných učiteľov cudzieho jazyka (1997)
Thomas, Straková, Prčíková, Fedáková
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 1,5 €
Tel.: 0918328366
Fyziológia a psychológia telesnej výchovy (2002)
Skladaný, Feč, Zusková
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 1,8 €
Tel.: 0918328366
A survey of the English Syntax (2004)
Rita Rafajlovičová
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918328366
Financie a mena (2007)
P. Serenčéš
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0908401474
Nemčina pre ekonómov (2008)
H. Borsuková
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908401474
Rurálna sociológia (2004)
D. Moravčíková, D. Kučírková
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908401474
Sprechn Sie Deutsch? B2 (2002)
Doris Dusilová
Škola: obchodná akadémia
Cena: 10 €
Tel.: 0908401474
New Headway Elementary (učebnica+cvičebnica (2000)
Liz and John Soars
Škola: obchodná akadémia
Cena: 10 €
Tel.: 0908401474
em (ubungsgrammatik) (2002)
Hueber
Škola: obchodná akadémia
Cena: 5 €
Tel.: 0908401474
Themen neu 2 (učebnica+cvičebnica) (1999)
Max Hueber Verlag
Škola: obchodná akadémia
Cena: 8 €
Tel.: 0908401474
New Headway Pre-Intermediate (učebnica+cvičebnica (2005)
John and Liz Soars
Škola: obchodná akadémia
Cena: 10 €
Tel.: 0908401474
JA - nemčina cvičebnica (2005)
Slávka Porubská, Katarína Psicová
Škola: obchodná akadémia
Cena: 2 €
Tel.: 0908401474
Základy účtovníctva - cvičebnica (2008)
R. Hulík
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908500381
Informatika - praktické cvičenia (2007)
Okenka, Hennyeyová
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0908500381
Rurálna sociológia (2007)
Moravčíková, Kučírková
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908500381