Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Mechanizácia živočíšnej výroby (2008)
Gálik, Kubina, Kováč
Škola: SPU Nitra
Cena: 3,50 €
Tel.: 0904310235
Filozofia (2007)
Manda, Mandová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Konštručné prvky strojov (2008)
Rusnák, Gaduš, Kadnár
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0904310235
Zoológia (2004)
Petřvalský a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Praktická biometeorológia (2005)
Šiška, Špánik, Repa, Gálik
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Základy agrochémie (2005)
Hudec, Tóth, Ducsay
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Ochrana a tvorba životného prostredia (2003)
Noskovič
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Manažment (2009)
Mižičková, Ubrežiová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Etika (2005)
Manda, Svitačová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Fyziológia živočíchov (1999)
Kováčik, Valent, Kollárová
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0904310235
English for business studies (2007)
Ian MacKenzie
Škola: EUBA
Cena: 10 €
Tel.: 0902272060
Učebnica v teórii a praxi:Krit.na hodnotenie učebníc anglic.jazyka pre str.školy (2001)
Zuzana Straková
Škola: Metodické centrum Prešov
Cena: 2 €
Tel.: 0918328366
Praktické cvičenia z fyziológie telesných cvičení (2001)
Juraj Skladaný
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 1,8 €
Tel.: 0918328366
Plánovanie športovej prípravy v hádzanej -1 (2003)
Mikuš,Gregor, Lafko
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0918328366
Využitie plných lôpt na hodine telesnej výchovy v kondičných vložkách (2002)
Krišanda,Klaček, Puskajler
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0918328366
Príručka pre cvičných učiteľov cudzieho jazyka (1997)
Thomas, Straková, Prčíková, Fedáková
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 1,5 €
Tel.: 0918328366
Fyziológia a psychológia telesnej výchovy (2002)
Skladaný, Feč, Zusková
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 1,8 €
Tel.: 0918328366
A survey of the English Syntax (2004)
Rita Rafajlovičová
Škola: Presovska Univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918328366
Financie a mena (2007)
P. Serenčéš
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0908401474
Nemčina pre ekonómov (2008)
H. Borsuková
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908401474