Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Finančné právo II čast (2011)
Balko
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Základy europskeho práva (2006)
Kalesná
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Spoločensko právna ochrana pred korupciou (2006)
Baláž
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Ustavné garancie ludských práv (2004)
Král
Škola: UK
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Moderné dejiny štátu a práva krajín str. a vých. Europy II diel (2006)
Bena
Škola: UK
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Právne dejiny Slovenska od roku 1918 (2006)
Vojáček
Škola: UK
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Poistná matematika (2007)
Sekerová
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0949807093
Ruský jazyk pre mierne pokročilých (2006)
Strelková
Škola: EUBA
Cena: 1.5 €
Tel.: 0949807093
Filozofia (2007)
Manda, Mandová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0915138505
Príklady z genetiky (1999)
Kúbek a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0904310235
Mechanizácia živočíšnej výroby (2008)
Gálik, Kubina, Kováč
Škola: SPU Nitra
Cena: 3,50 €
Tel.: 0904310235
Filozofia (2007)
Manda, Mandová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Konštručné prvky strojov (2008)
Rusnák, Gaduš, Kadnár
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0904310235
Zoológia (2004)
Petřvalský a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Praktická biometeorológia (2005)
Šiška, Špánik, Repa, Gálik
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Základy agrochémie (2005)
Hudec, Tóth, Ducsay
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Ochrana a tvorba životného prostredia (2003)
Noskovič
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Manažment (2009)
Mižičková, Ubrežiová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Etika (2005)
Manda, Svitačová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0904310235
Fyziológia živočíchov (1999)
Kováčik, Valent, Kollárová
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0904310235