Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Trestné Právo Procesné v otázkach a odpovediach (2008)
Ivor,Záhora
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0903614542
Trestné Právo Hmotné v otázkach a odpovediach (2008)
Ivor,Záhora
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0903614542
Občianske právo hmotné, procesné od Ficovej:vypracovaný materiál (2008)
Ficová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 4 €
Tel.: 0903614542
Obchodné právo-niečo od Kubíčka +obchodné záväzky-vypracovaný materiál (2007)
Kubíček
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 4 €
Tel.: 0903614542
Správne právo hmotné verejna sprava(2x rôzna kniha) -prefotené (2011)
Hutta a kol
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0903614542
Právo životného prostredia (2007)
Košičiarová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 14 €
Tel.: 0903614542
Správny poriadok komentár (2008)
Košičiarová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 7 €
Tel.: 0903614542
Základy obchodného práva (2010)
Žitňanská, Ovečková
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 25 €
Tel.: 0903614542
Teória práva: prefotená (2003)
Ottová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 3 €
Tel.: 0903614542
Svetové právne systémy-prefotené (2001)
Hruškovič
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 3 €
Tel.: 0903614542
Teória práva a metódy aplikácie práva (2005)
Schlosser
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 3 €
Tel.: 0903614542
English for law students (2004)
Urbánková
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0903614542
Štatistika pre bakalárov (2010)
Eva Sodomová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0910964431
Logistika (2008)
Malejčík
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Podnikové financie (2002)
Belica
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Matematika 1 (2002)
Orszaghova
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Manazment výroby (2004)
Paška
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Podnikové informačné systémy (2004)
Kučera
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Podnikové informačné systémy a učtovníctvo (2008)
Kučera
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Metodologie nalézení práva (2011)
Filio Melzer
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132