Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Teória práva a metódy aplikácie práva (2005)
Schlosser
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 3 €
Tel.: 0903614542
English for law students (2004)
Urbánková
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0903614542
Štatistika pre bakalárov (2010)
Eva Sodomová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0910964431
Logistika (2008)
Malejčík
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Podnikové financie (2002)
Belica
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Matematika 1 (2002)
Orszaghova
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Manazment výroby (2004)
Paška
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Podnikové informačné systémy (2004)
Kučera
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Podnikové informačné systémy a učtovníctvo (2008)
Kučera
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Metodologie nalézení práva (2011)
Filio Melzer
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Finančné právo II čast (2011)
Balko
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Základy europskeho práva (2006)
Kalesná
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Spoločensko právna ochrana pred korupciou (2006)
Baláž
Škola: UK
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Ustavné garancie ludských práv (2004)
Král
Škola: UK
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Moderné dejiny štátu a práva krajín str. a vých. Europy II diel (2006)
Bena
Škola: UK
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Právne dejiny Slovenska od roku 1918 (2006)
Vojáček
Škola: UK
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Poistná matematika (2007)
Sekerová
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0949807093
Ruský jazyk pre mierne pokročilých (2006)
Strelková
Škola: EUBA
Cena: 1.5 €
Tel.: 0949807093
Filozofia (2007)
Manda, Mandová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0915138505
Príklady z genetiky (1999)
Kúbek a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0904310235