Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Navody na cvicenia z odvodnovania pod (2011)
Kabina, Halaj
Škola: SPU Nitra
Cena: 4,5 €
Tel.: 0948034161
Élements de civilisation slovaque (2009)
Povchanič, Mruškovič, Rizeková, Jónová, Gondová, Lapšanský
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Praktikum z práva Európskej únie (2007)
Rusiňák, Hurná
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: +421918641968
Obchodní španělština (2005)
Mlýnková, Macíková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: +421918641968
Culture et communication interculturelle (2009)
Povchanič
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie (2007)
Mišúnová, Vlčková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: +421918641968
Rétorika a štylistika (2007)
Barátová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Praktikum z medzinárodného práva verejného (2008)
Martyniv, Budjač
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Matematika 2 Zbierka úloh (2006)
Mojžišová, Sakálová, Simonka
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: +421918641968
Pramene k dejinám práva starovek + stredovek (DSP) nové knihy (2006)
Bena
Škola: UK
Cena: 13 €
Tel.: 0905108736
Správne právo hmotné:zákony:PZ,Štátne občianstvo,Ústava (2011)
zákony
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 2 €
Tel.: 0903614542
Ekonómia (2011)
Lisý
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Kriminológia-vypracované (2011)
k
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Kriminalistika:vypracované (2011)
k
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 2 €
Tel.: 0903614542
Európske právo IV: ústavný systém:vypracované (2011)
E
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Európske právo III: súťažné právo-vypracovaný materiál (2008)
E
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Štátnice Bc. Štátne a ústavné(vypracované) (2008)
s
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0903614542
Európske právo (2008)
Karas,Králik
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 15 €
Tel.: 0903614542
European law, Európske právo (2006)
Fischer
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 9 €
Tel.: 0903614542
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného plus CD (2011)
Záhora
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0903614542