Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Správne právo hmotné:zákony:PZ,Štátne občianstvo,Ústava (2011)
zákony
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 2 €
Tel.: 0903614542
Ekonómia (2011)
Lisý
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Kriminológia-vypracované (2011)
k
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Kriminalistika:vypracované (2011)
k
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 2 €
Tel.: 0903614542
Európske právo IV: ústavný systém:vypracované (2011)
E
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Európske právo III: súťažné právo-vypracovaný materiál (2008)
E
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 1 €
Tel.: 0903614542
Štátnice Bc. Štátne a ústavné(vypracované) (2008)
s
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0903614542
Európske právo (2008)
Karas,Králik
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 15 €
Tel.: 0903614542
European law, Európske právo (2006)
Fischer
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 9 €
Tel.: 0903614542
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného plus CD (2011)
Záhora
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0903614542
Trestné Právo Procesné v otázkach a odpovediach (2008)
Ivor,Záhora
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0903614542
Trestné Právo Hmotné v otázkach a odpovediach (2008)
Ivor,Záhora
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0903614542
Občianske právo hmotné, procesné od Ficovej:vypracovaný materiál (2008)
Ficová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 4 €
Tel.: 0903614542
Obchodné právo-niečo od Kubíčka +obchodné záväzky-vypracovaný materiál (2007)
Kubíček
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 4 €
Tel.: 0903614542
Správne právo hmotné verejna sprava(2x rôzna kniha) -prefotené (2011)
Hutta a kol
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0903614542
Právo životného prostredia (2007)
Košičiarová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 14 €
Tel.: 0903614542
Správny poriadok komentár (2008)
Košičiarová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 7 €
Tel.: 0903614542
Základy obchodného práva (2010)
Žitňanská, Ovečková
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 25 €
Tel.: 0903614542
Teória práva: prefotená (2003)
Ottová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 3 €
Tel.: 0903614542
Svetové právne systémy-prefotené (2001)
Hruškovič
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 3 €
Tel.: 0903614542