Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Základy manažmentu (2004)
doc. Mižičková a kol.
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0908493520
Internacionalizacia agropotravinarskych podnikov v SR (2008)
Elena Horska et al.
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0908493520
Politologia - Vybrane zakladne kapitoly pre technikov (2005)
Jozef Rybarik, Jozef Lysy, Stanislav Konecny
Škola: STU
Cena: dohodou
Tel.: 0904426579
Manažment ľudských zdrojov (2009)
Bajzíková, Luptáková, Rudy, Vargic, Weidlich
Škola: UK
Cena: 7 €
Tel.: 0904857827
Všeobecná veterinárna patológia 1. vydanie (2006)
Prof. MVDr.Mikuláš Levkut, DrSc. a kolektív
Škola: Univezita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Cena: 3.50 €
Tel.: 0907396698
Základy vyššej matematiky (2005)
A. Trenčianska, K. Rúsková a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0907115472
Motorové vozidlá 1 (návody na cvičenia) (2003)
J. Ondzik, A. Podolák
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0907115472
Motorové vozidlá 1 (2003)
Anton Podolák, Peter Lenďák
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3 €
Tel.: 0907115472
Stratégia medzinárodného podnikania (Prípadové štúdie II) (2006)
Ferenčíková Soňa a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0948480048
Matematika.Funkcia dvoch a viac premenných. Integrálny počet (2009)
Vladimír Mucha, Ján Gogola
Škola: EUBA
Cena: 4,50 €
Tel.: 0907877111
Matematika.Funkcia jednej premennej. Diferenciálny počet funkcie jednej premennej (2009)
Ingrid Ondrejková Krčová, Tatiana Šoltésová
Škola: EUBA
Cena: dohodou
Tel.: 0907877111
Verejné rozpočty (praktikum) (2010)
Beličková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0903030152
Rozpočtová teória, politika a prax (2010)
Beličková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 11 €
Tel.: 0903030152
Teória a politika podnikateľských financií (skriptum-kniha) (2010)
Belanová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0903030152
Daňovníctvo - daňová teória a politika (praktikum) (2009)
Kitová, Kušnírová, Geško a iní
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3,5 €
Tel.: 0903030152
Daňovníctvo – daňová teória a politika (kniha) (2009)
Schultzová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0903030152
Poisťovníctvo (kniha) (2009)
Majtánová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0903030152
Základy marketigu 2. rozšírené vydanie (2007)
Gabriela Bartáková, Viera Cibáková, Peter Štarchoň
Škola: FMUK
Cena: 2 €
Tel.: 902421823
Základy výživy (2007)
doc. Ing. E. Horniaková, PhD.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Cena: 2.5 €
Tel.: 0949778556
Vybrané kapitoly z cestovného ruchu (2007)
Ing. Jana Jarábková
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Cena: 2,7 €
Tel.: 0949778556