Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Matematika.Funkcia jednej premennej. Diferenciálny počet funkcie jednej premennej (2009)
Ingrid Ondrejková Krčová, Tatiana Šoltésová
Škola: EUBA
Cena: dohodou
Tel.: 0907877111
Verejné rozpočty (praktikum) (2010)
Beličková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0903030152
Rozpočtová teória, politika a prax (2010)
Beličková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 11 €
Tel.: 0903030152
Teória a politika podnikateľských financií (skriptum-kniha) (2010)
Belanová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0903030152
Daňovníctvo - daňová teória a politika (praktikum) (2009)
Kitová, Kušnírová, Geško a iní
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3,5 €
Tel.: 0903030152
Daňovníctvo – daňová teória a politika (kniha) (2009)
Schultzová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0903030152
Poisťovníctvo (kniha) (2009)
Majtánová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0903030152
Základy marketigu 2. rozšírené vydanie (2007)
Gabriela Bartáková, Viera Cibáková, Peter Štarchoň
Škola: FMUK
Cena: 2 €
Tel.: 902421823
Základy výživy (2007)
doc. Ing. E. Horniaková, PhD.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Cena: 2.5 €
Tel.: 0949778556
Vybrané kapitoly z cestovného ruchu (2007)
Ing. Jana Jarábková
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Cena: 2,7 €
Tel.: 0949778556
Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat (2009)
Ing.K. Vavrišinová a kol.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Cena: 3,7 €
Tel.: 0949778556
Úvod do teórie marketingu (2006)
Cibáková V.
Škola: VŠEMVS
Cena: 3 €
Tel.: 0904664952
Základy agrochémie (2007)
Hudec, Tóth, Duscay
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 2.0 €
Tel.: 0914124604
Všeobecná pedagogika (2009)
Baláčková, Černáková
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 1,50 €
Tel.: 0914124604
Technika v agrokomplexe (2009)
Ján Frančák
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 3.7 €
Tel.: 0914124604
Štrukturálna botanika (2007)
Košťál, Bobák, Ikrényi, Ďurišová
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 2.0 €
Tel.: 0914124604
Etika (2005)
PhDr.Vladimír Manda , Mgr. Eva Svitáčová
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 2.0 €
Tel.: 0914124604
Didaktika odborných poľnohospodárskych predmetov (2005)
Michálek
Škola: SPU NITRA
Cena: 3 €
Tel.: 0949423472
Manažment výroby - Návody na cvičenia (2006)
Paška - Gajdoš
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Základy manažmentu (2007)
Mižičková - šajbidorová - ubrežiová
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472