Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Podklady na prijimačky - Univerzita vet. lekárství a farm. BRNO (2004)
veterina brno
Škola: Univerzita vet. lekárství a farmacie Brno Palackého
Cena: 4 €
Tel.: 0902364699
Podklady na prijimačky - Univerzita vet. lekárství a farm. BRNO (2010)
veterina brno
Škola: Univerzita vet. lekárství a farmacie Brno Palackého
Cena: 4 €
Tel.: 0902364699
Analyza chemickych lieciv (2011)
Zelmira Bezakova
Škola: Farmaceuticka fakulta
Cena: 15 €
Tel.: 0911082804
Kvalita lieciv zabezpecovanie a kontrola (2011)
Zelmira Bezakova
Škola: Farmaceuticka fakulta
Cena: 15 €
Tel.: 0911082804
Všeobecná a anorganická chémia II (1970)
Gažo Ján
Škola: Prirodovedecka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0908938834
Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov (1996)
Beláková Adela
Škola: Prirodovedecka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0908938834
ESP textbook (1989)
none
Škola: Prirodovedecka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0908938834
Vybrané kapitoly z pedagogiky I. (1996)
Gnoth M., Pupala B.
Škola: Prirodovedecka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0908938834
Laboratórne cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka (1998)
Veselovský j., Gressnerová S.
Škola: Prirodovedecka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0908938834
Základné laboratorne techniky vo virologii (1997)
Stancekova, Mistrikova
Škola: Prirodovedecka fakulta UK
Cena: dohodou
Tel.: 0908938834
New introduction to Legal english (2006)
Marta Chromá
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Cena: 7 €
Tel.: 0902049131
Praktické prípady z Rímskeho práva (2008)
Hausmaninger, Blaho
Škola: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Cena: 7 €
Tel.: 0902049131
Ústavné právo Slovenskej republiky (2010)
Alexander Brostl a kolektív
Škola: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Cena: 18 €
Tel.: 0902049131
Mezinárodní právo veřejné (1993)
Jiří Malenovský
Škola: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Cena: 8 €
Tel.: 0902049131
Štát a právo v Európskom myslení (2002)
Alexandra Krsková
Škola: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Cena: 12 €
Tel.: 0902049131
Všeobecné dejiny štátu a práva (1997)
Železkovová, Čarvaga, Blaho
Škola: Právnická fakulta Univerzity Komenského
Cena: 8 €
Tel.: 0902049131
SPRAVNE PRAVO HMOTNE -osobitna cast (2010)
Škultéty
Škola: Pravnicka fakulta TU
Cena: 8 €
Tel.: 0910420740
MEZINARODNI PRAVO VEREJNE - Zvláštní část (2006)
Potočny, Ondrej
Škola: Pravnicka fakulta TU
Cena: 15 €
Tel.: 0910420740
MEZINARODNI PRAVO VEREJNE (2011)
Malenovsky
Škola: Pravnicka fakulta TU
Cena: 15 €
Tel.: 0910420740
ŠTÁT A PRÁVO V EUROPSKOM MYSLENI (2002)
Krsková
Škola: Pravnicka fakulta TU
Cena: 14 €
Tel.: 0910420740