Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Informatika (2009)
Kokles + Romanová
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 10 €
Tel.: 0904939809
Informatika I.-praktikum (2006)
M.Kokles a kol.
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 4 €
Tel.: 0904939809
Zbierka úloh z ekonómie (2007)
V.Piovarčiová a kol.
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 2 €
Tel.: 0904939809
Matematika- funkcia jednej premennej (2009)
Krčová + šoltésová
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0904939809
Matematika - funkcia dvoch a viac prem. (2009)
Mucha + Gogola
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0904939809
Štatistika pre ekonómov (2003)
Viera Pacáková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 9 €
Tel.: 0911157555
Manažment (2007)
Miroslac Majtán a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0911157555
Oligopoly a regulované monopoly (2006)
Eleonora Fendeková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0911157555
Účtovníctvo A – zbierka riešených a neriešených príkladov a úloh. (2009)
MÁZIKOVÁ, K. – MATEÁŠOVÁ, M.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Účtovníctvo A – učebný text (2009)
MÁZIKOVÁ, K. – BOUŠKOVÁ, D. – MATEÁŠOVÁ, M.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Účtovníctvo B – učebný text (2009)
ŠLOSÁROVÁ, A. a kol
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Účtovníctvo B - cvičebnica (2009)
ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Svetová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 2.doplňené a prepracované vydání. (2006)
KUNEŠOVÁ, H. - CIHELKOVÁ, E. et al.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Management. 7 vydanie (2004)
ROBBINS,S. P. - COULTER, M.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Znalostní management a proces jeho zavádení: príručka pro praxi (2007)
BUREŠ, V.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Pozvanie do znalostnej spoločnosti (2007)
KELEMEN, J.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: Dohodou
Tel.: 0949507635
Ekonomie. 18. vydanie (2005)
SAMUELSON, P. A.-NORDHAUS,W.D.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Informatika (2009)
KOKLES, M. - ROMANOVÁ, A.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Zbierka prípadov a zadaní z medzinárodného práva verejného (2010)
MARTIŠKOVÁ, M.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Matematika pre manažérov. Zbierka úloh (2008)
KALINOVÁ, E.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635