Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Financie a mena (2006)
Peter Serenčéš
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0907058678
Teória rozhodovania (2008)
Jozef Repiský
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,5 €
Tel.: 0907058678
Teória politiky (2003)
P. Barát
Škola: SPU Nitra
Cena: 6 €
Tel.: 0907058678
Návody na cvičenia z manažmentu výroby (2009)
Ľ. Paška
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0907058678
Manažment ľudských zdrojov (2008)
Ľ. Nagyová
Škola: SPU Nitra
Cena: 4,5 €
Tel.: 0907058678
Manažment výroby (2004)
Ľubomír Paška
Škola: SPU Nitra
Cena: 5,5 €
Tel.: 0907058678
Ekonomické teórie (2007)
Lorincova
Škola: SPU Nitra
Cena: 6 €
Tel.: 0907058678
Podnikové hospodárstvo (2006)
Peter Bielik
Škola: SPU Nitra
Cena: 10 €
Tel.: 0907058678
Marketing (2009)
Vanda Lieskovská a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0907441623
Matematika 2 (zbierka úloh) (2006)
Elena Mojžišová, Katarína Sakálová, Zsolt Simonka
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0907441623
Matematika 1 (zbierka úloh) (2007)
Galina Horáková, Anna Starečková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0907441623
Právo pre ekonómov (Základy teórie práva a exkurzy z vybraných právnych odvetví) (2005)
Mikuláš Sabo - Alžbeta Janošíková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0907441623
Hospodárska informatika (2006)
Ing. Michal Grell, PhD., a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0907441623
Ekonómia v novej ekonomike (metodická pomôcka na semináre) (2007)
Judita Táncošová a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0907441623
Podnikové hospodárstvo (zbierka príkladov a prípadové štúdie) (2009)
Helena Majdúchová a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0907441623
Právo pre ekonómov (1998)
Mikuláš Sabo a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0907441623
Mikrobiológia 1,2 (1993)
Vladimír Betina
Škola: STU v Bratislave
Cena: 6,50 €
Tel.: 0911792711
Podnik a podnikanie (2009)
Majduchová+Neumannová
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 11 €
Tel.: 0904939809
Psychológia pre manažérov a podn. (2009)
M.Szarková
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 10 €
Tel.: 0904939809
Politické systémy (2009)
Ján Lidák
Škola: Ekonomická Univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0904939809