Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Požiadavky na prijímacie skúšky - Matematika (2010)
R. Gregáňová a kolektív
Škola: SPU Nitra
Cena: 6,50 €
Tel.: 0949572277
Operačný výskum (kniha + CD) (2002)
Ivaničová, Brezina, Pekár
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 10 €
Tel.: 0907204633
Medzinárodný obchod - zadania a riešenia (2006)
Báráňová-Čiderová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 1 €
Tel.: 0907204633
Účtovníctvo a dane podnikateľských subjektov, zb. príkladov (2011)
Solík
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 4 €
Tel.: 0907204633
Bankové operácie (2009)
Boušková
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 5,50 €
Tel.: 0907204633
Štatistika pre ekonómov (2003)
Pacáková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 8 €
Tel.: 0907204633
Matematika 2 - Zbierka úloh (2006)
Elena Mojžišová, Katarína Sakálová, Zsolt Simonka
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0908443658
Základy ekonómie a ekonomiky (2006)
Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Helená Majdúchová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2.5 €
Tel.: 0908443658
Podnikové hospodárstvo - Praktické príklady a prípadové štúdie (2007)
Helena Majdúchová a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0908443658
Vybrané kapitoly z manažérskej psychológie (2007)
Alena Bašistová - Jana Treščáková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0908443658
O manažmente a manažovaní (2006)
Bohuslava Mihalčová, Michal Pružinský
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3.5 €
Tel.: 0908443658
Postmodern Shifts in American Postmodern Fiction (2005)
Nina Vietorová
Škola: UK Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0910272145
English Literature I (2007)
Maria Kostelníková
Škola: UK Bratislava
Cena: 2,5 €
Tel.: 0910272145
Some Aspects of English 20th Century Literature (2002)
Nina Vietorová
Škola: UK Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0910272145
A Course in English Language Didactics (2005)
Richard Repka, Adriana Halušková
Škola: UK Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0910272145
Cvičenia z gramatiky, interný material (2008)
neznámy
Škola: UK Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0910272145
A Functional Syntax of Modern English (2008)
Josef Vachek
Škola: UK Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0910272145
Task and Eexercises in English Lexicology (2008)
Pavol Kvetko
Škola: UK Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0910272145
Jazykové skratky (2008)
Daniel Lančarič
Škola: UK Bratislava
Cena: 1 €
Tel.: 0910272145
CAE Practice Tests with key (2006)
Alan Stanton, Susan Morris
Škola: UK Bratislava
Cena: 5 €
Tel.: 0910272145