Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Podnikové hospodárstvo (2002)
Kupkovič a kol
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 5 €
Tel.: 904527511
Informatika (2006)
Kokles, Romanová
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 10 €
Tel.: 904527511
Podnikové Hospodárstvo Praktikum (2003)
Majdúchová a kol
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 4 €
Tel.: 904527511
Financie a mena (1999)
Beňová, Jankovská, Majtánová
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 3 €
Tel.: 904527511
Európska únia - praktikum (2007)
Ľudmila Lipková
Škola: EUBA, VŠEMvs
Cena: 6 €
Tel.: 0908959066
Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe (2006)
Stanislav Filip, Ladislav Šimák
Škola: VŠEMvs
Cena: 6 €
Tel.: 0908959066
Všeobecná ekonomická teória (2005)
Magdaléna Přívarová, Marta Martincová
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 5,5 €
Tel.: 0917362375
Úvod do teórie verejného sektora (2006)
Elena Beňová
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 5 €
Tel.: 0917362375
Ekonomika tretieho sektora (2007)
Kornélia Beličková, Sylvia Bukovová
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 5 €
Tel.: 0917362375
Projektový manažment (2008)
Vladimír Gozora
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 5 €
Tel.: 0917362375
Regionálny a mestský marketing (2010)
Kristína Viestová
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 5 €
Tel.: 0917362375
Finančná kontrola (2009)
Michal Oláh, Ľubomír Šidelský, Ľuboš Cibák
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 10 €
Tel.: 0917362375
Základy pracovného práva (2009)
Michal Kuril
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 9 €
Tel.: 0917362375
Základy správneho práva (2011)
Peter Škultéty
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 6 €
Tel.: 0917362375
Manažment (2007)
Mikuláš Sedlák
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 9 €
Tel.: 0917362375
Interný audit vo verejnej správe (2008)
Michal Oláh
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 9 €
Tel.: 0917362375
Audit marketingu a cien (2006)
Michal Oláh, Zoltán Rózsa
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Cena: 3 €
Tel.: 0917362375
O manažmente a manažovaní (2006)
Mihalčová - Pružinský
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4,6 €
Tel.: 0918440329
Základy manažmentu - praktikum (2005)
Čepelová Anna
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0918440329
Občianske právo l a ll,2010 (2011)
Lazar a kol
Škola: právnická fakulta
Cena: 20 €
Tel.: 0907622313