Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Mikroekonómia (2011)
Fendeková, Srtieška
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Národohospodárska politika (2011)
Michal Baránik
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Podnikateľské riziká-praktikum (1997)
Tatiana Varcholová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Vybrané kapitoly z medzinárodného podnikania (1995)
Peter Baláž
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru (2003)
Matej Polák
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Organizovanie a organizačné štruktúry (2011)
Pavel Vavrinčík
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Hodnotenie rizika (2011)
Tatiana Varcholová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Podnikové hospodárstvo (2001)
Milan Kupkovič a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0918355523
Marketingová komunikácia (1998)
Helena Labská
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0918355523
Sociálna politika (2009)
Richard Geffert
Škola: UPJŠ - Fakulta verejnej správy
Cena: dohodou
Tel.: 0907288961
Daňové právo (2008)
Martin Vernarský
Škola: UPJŠ - Fakulta verejnej správy
Cena: dohodou
Tel.: 0907288961
Sociálne inštitúcie (2007)
Ľuba Kráľová
Škola: UPJŠ - Fakulta verejnej správy
Cena: dohodou
Tel.: 0907288961
Podnikové financie+CD (2002)
Vlachynský a kol.
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 13 €
Tel.: 0904527511
Informatizácia ekon. objektov v informačnej spoločnosti (2005)
Štefánek, Grell, Klinec
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 6 €
Tel.: 904527511
Matematika 1 Zbierka úloh (2005)
Horáková, Starečková
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 3 €
Tel.: 904527511
Podnik a podnikanie praktikum (2005)
Neumannová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 2 €
Tel.: 904527511
Firemné plánovanie - cvičenia (2007)
Grznár, Šinský, Marsina
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 5 €
Tel.: 904527511
Nákladový controlling Príklady (2007)
Foltínová
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 3 €
Tel.: 904527511
Finančno-ekonomická analýza podniku praktikum (2008)
Zalai, Kalafutová, Šnircová
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 3 €
Tel.: 904527511
Finančno-ekonomická analýza podniku (2004)
Zalai a kol
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 8 €
Tel.: 904527511