Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Svetová ekonomika (2009)
Ľudmila Lipková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Vybrané kapitoly z Hospodárskej geografie (2007)
Ema Mišúnová, Viera Vlčková
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Technológia zlievarenstva (2001)
Marián Murgaš, Ing. Anton Pokusa, Štefan Podhorský, Marcela Pokusová
Škola: STU Bratislava - Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Cena: 5 €
Tel.: 0903058823
Mechanizácia a automatizácia (2007)
Karol Velíšek Peter Košťál
Škola: STU Bratislava - Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Cena: 4 €
Tel.: 0903058823
Teória zlievarenstva (2002)
Marián Murgaš - Anton Pokusa Marcela Pokusová - Štefan Podhorský
Škola: STU Bratislava - Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Cena: 5 €
Tel.: 0903058823
Technológia zvárania (2006)
M. Marônek, P. Kovačócy, V. Púčik
Škola: STU Bratislava - Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Cena: 5 €
Tel.: 0903058823
Cestovný ruch (2002)
Sniščák, Gončárová
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 1 €
Tel.: 0904527511
Matematika 1-Zbierka úloh (2005)
Horáková,Starečková
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 3 €
Tel.: 0904527511
Podnikové financie+CD (2002)
Vlachynský a kol.
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 13 €
Tel.: 0904527511
Informatizácia ekonomických objektov v informačnej spoločnosti (2005)
Štefánek,Grell,Klinec
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 6 €
Tel.: 0904527511
Financie a mena (1999)
Beňová,Jankovská,Majtánová
Škola: Ekonomická univerzita BA
Cena: 3 €
Tel.: 0904527511
Štatistika - modul A (2000)
Eva Sodomová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Právne formy podnikateľských subjektov (2001)
Mikuláš SABO a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Daňové aspekty lízingu (2002)
Ján Marušin
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Dejiny ekonomických teórií (1993)
Štefan Kireta
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0918355523
Slovenské finančné právo (1996)
Vladimír Babčák
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Poistenie - praktikum (1996)
Anna Majtánová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Financie a mena (1999)
Beňová, Jankovská, Majtánová a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918355523
Makroekonomika (1992)
Milan Kovačka
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0918355523
Reklama podnikateľských subjektov (2005)
Peter Šimegh
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0918355523