Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Informacie a inf. system (2008)
Jenčo, Vyhnal
Škola: KU RK
Cena: 7 €
Tel.: 0908619576
Financna matematika pre manazerov (2007)
Lysá,Molnárova,Droppa
Škola: KU RK
Cena: 6 €
Tel.: 0908619576
Diplomaticky a spol. protokol (2006)
Mazurek
Škola: KU RK
Cena: 6 €
Tel.: 0908619576
Statistika pre ekonomov (2003)
Pacakova a kol.
Škola: KU RK
Cena: 10 €
Tel.: 0908619576
Makroekonomia (2006)
Klima
Škola: KU RK
Cena: 6 €
Tel.: 0908619576
Vybrane kapitoly z narodohospodarstva a hospodarskej politiky (2007)
Mazurek
Škola: KU RK
Cena: 6 €
Tel.: 0908619576
Marketing manazment (2007)
Kotler, Keller
Škola: KU RK
Cena: 15 €
Tel.: 0908619576
Neziskové organizácie (2004)
Majdúchová
Škola: KU RK
Cena: 10 €
Tel.: 0908619576
Verejné financie (2005)
Medveď,Nemec, Orviská, Zimková
Škola: UMB, EF Banská Bystrica
Cena: 12 €
Tel.: 0911575954
Financie a Mena (2003)
Elena Beňová akolektív
Škola: UK, FM Bratislava
Cena: 4 €
Tel.: 0911575954
Štíhly produkčný systém (2011)
Milan Fekete
Škola: UK, FM Bratislava
Cena: 9 €
Tel.: 0911575954
Ceny v marketingu (2009)
Michal Oláh a kol.
Škola: EUBA, VŠEMvs
Cena: 10 €
Tel.: 0908959066
Základy európskeho práva (2006)
Kalesná, Hruškovič, Ďuriš
Škola: Právnické fakulty
Cena: 4 €
Tel.: 0902226745
Všeobecné dejiny štátu a práva (2011)
Železkovová, Blaho, Čarvaga
Škola: Právnické fakulty
Cena: 5 €
Tel.: 0902226745
Dokazovanie a jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese (2009)
Margita Prokeinova
Škola: Právnické fakulty
Cena: 7 €
Tel.: 0902226745
Správne právo procesná časť (2008)
Vrabko a kol.
Škola: Právnické fakulty
Cena: 4 €
Tel.: 0902226745
Pracovné Listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného (2009)
Jurčová, Novotná a kol.
Škola: Právnické fakulty
Cena: 5 €
Tel.: 0902226745
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva (2009)
Adanová Z., Návrat M., Škreko A., Zámožník J.
Škola: Právnické fakulty
Cena: 5 €
Tel.: 0902226745
Uzavíraní smluv v civilním právu (2008)
Milan Hulmák
Škola: Právnické fakulty
Cena: 15 €
Tel.: 0902226745
Informatika - praktikum (2006)
Gašperanová, Ledvényi, Ščesný, Šóš
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312