Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Geológia a Geomorfológia (2005)
Mária Bizubová
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Základy Geografie obyvateľstva (1992)
JOZEF MLÁDEK
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Európa od A po Z Sprievodca európskou integráciou (1997)
Weidenfeld, Wessels
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Geografia mesta (2010)
P. KOREC
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Fyzická Geografia Slovenskej republiky (2003)
VILIAM LAUKO
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Humánna geografia Slovenskej republiky (2006)
LAUKO, TOLMÁČI, DUBCOVÁ
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Základy Geoinformatiky (2009)
Kusendová
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Geografia sídiel (2009)
Vladimír Slavík
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Verejná správa (2009)
Vladimír Slavík
Škola: PRIF UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911286681
Podnikanie v malých a stredných podnikov - prefot, zviaz. (2006)
D.Bujnová
Škola: EUBA
Cena: 1.0 €
Tel.: 0904231595
Nákladový controlling - zbierka, prefotená, zviazaná (2009)
E. Foltýnová
Škola: EUBA
Cena: 1.0 €
Tel.: 0904231595
Medzinárodné podnikanie-prefotená, zviazaná (2005)
P. Baláž
Škola: EUBA
Cena: 3.0 €
Tel.: 0904231595
Podnikanie malých a stredných podnikov - prefotená, zviazaná (2009)
E.Šubertová
Škola: EUBA
Cena: 1.0 €
Tel.: 0904231595
Oligopoly a regulované monopoly - prefotená, zviazaná, (2009)
E. Fendeková
Škola: EUBA
Cena: 1.5 €
Tel.: 0904231595
Firemné plánovanie - zbierka (2010)
M. Grznár
Škola: EUBA
Cena: 3.0 €
Tel.: 0904231595
Firemné plánovanie - prefotená, zviazaná (2009)
M. Grznár
Škola: EUBA
Cena: 1.5 €
Tel.: 0904231595
Mikroekonómia - prefotená, zviazaná (2003)
E. Fendeková
Škola: EUBA
Cena: 1.5 €
Tel.: 0904231595
Manažment výroby a testy - prefotená zviazaná (2008)
A. Dupáľ
Škola: EUBA
Cena: 3.5 €
Tel.: 0904231595
Zbierka príkladov z mikroekonómie (2009)
E. Fendeková
Škola: EUBA
Cena: 5.5 €
Tel.: 0904231595
Manažment výroby - Zbierka príkladov (2009)
A. Dupáľ
Škola: EUBA
Cena: 1.5 €
Tel.: 0904231595