Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Občianske právo procesné (2006)
Ficová
Škola: Právnická fakulta
Cena: 8 + dohoda
Tel.: 0903201363
Správne právo hmotné - osobitná časť (2006)
Škultéty
Škola: Právnická fakulta
Cena: 9 + dohoda
Tel.: 0903201363
Pracovné právo (2006)
Barancová, Schronk
Škola: Právnická fakulta
Cena: 8 eur
Tel.: 0903201363
Základy filozofie pre právnikov (2006)
J. Chovancová, Valent
Škola: Právnická fakulta
Cena: 6 €
Tel.: 0903201363
Lexikón ústavného práva (2006)
J. Chovanec, I.Palúš
Škola: Právnická fakulta
Cena: 7 eur
Tel.: 0903201363
Medzinárodné právo verejné (2006)
Mráz
Škola: Právnická fakulta
Cena: 9 + dohoda
Tel.: 0903201363
Všeobecné dejiny štátu a práva I. a II. časť (2000)
Železkovová, Blaho, Čarvaga
Škola: Právnická fakulta
Cena: 8 + dohoda
Tel.: 0903201363
Príručka k dejinám staršej slovenskej literatúry (2007)
Z. Kákošová
Škola: UCM Trnava
Cena: 3 €
Tel.: 0902218768
Panoráma slovenskej literatúry I. (2004)
L. Čúzy, Z. Kákošová a kol.
Škola: UCM Trnava
Cena: 4 €
Tel.: 0902218768
Panoráma slovenskej literatúry II. (2011)
L. Čúzy, J. Gbúr a kol.
Škola: UCM Trnava
Cena: 5 €
Tel.: 0902218768
Základy školskej pedagogiky (Višňovský-Kačáni) (2011)
Ľ. Višňovský-V- Kačáni a kol.
Škola: UCM Trnava
Cena: 4 €
Tel.: 0902218768
Portréty slovenských spisovateľov 2. (2010)
A: Bokníková, L. Čúzy a spol.
Škola: UCM Trnava
Cena: 2 €
Tel.: 0902218768
Spisovná slovenčina v 20. storočí (2010)
J.Kačala
Škola: UCM Trnava
Cena: 3 €
Tel.: 0902218768
Fonetika a fonológia (1989)
Ábel Kráľ-Ján Sabol
Škola: UCM Trnava
Cena: 7 €
Tel.: 0902218768
Súčasný slovenský spisovný jazyk-Morfológia (1984)
J.Oravec, E. Bajzíková, J. Furdík
Škola: UCM Trnava
Cena: 7 €
Tel.: 0902218768
Súčasný slovenský spisovný jazyk-Syntax (1986)
J.Oravec, E. Bajzíková
Škola: UCM Trnava
Cena: 7 €
Tel.: 0902218768
Laboratórne cvičenia z chémie (2007)
Holovská, Sobeková, Lenártová
Škola: UVLF Košice
Cena: dohodou
Tel.: 0910364714
Latinská terminológia pre študentov UVL (2007)
Bartková
Škola: UVLF Košice
Cena: dohodou
Tel.: 0910364714
Praktické cvičenia z bunkovej biológie (2006)
Ucekaj, Lešník, Valenčáková, Bálent
Škola: UVLF Košice
Cena: dohodou
Tel.: 0910364714
Veterinárna embryológia (2005)
Maretta, Marettová
Škola: UVLF Košice
Cena: dohodou
Tel.: 0910364714