Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Matematika + ukážkové testy (2006)
Darina Kyselová, Soňa Richtáriková
Škola: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0908323798
Fyzika (2005)
Ivan Teplička
Škola: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ
Cena: 4,5 €
Tel.: 0908323798
Ochrana a tvorba životného prostredia (2011)
doc. Ing. J. Noskovič, CSc. a kol.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911201187
Botanika (2011)
Tibor Baranec a kol.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911201187
Pedológia (2003)
doc. Ing. A. Zaujec, CSC. a kol
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911201187
Geológia (2004)
RNDr. V. Okružinský, CSc.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911201187
Vybrané kapitoly z cestovného ruchu (2007)
Ing. J. Jarábková, PhD.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: dohodou
Tel.: 0902870687
Manažment samospráv (2008)
Ing. E. Balážová, PhD., Ing. V. Papcunová, PhD.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: dohodou
Tel.: 0902870687
Úvod do antropológie (2008)
Branislav Malík
Škola: UK Bratislava
Cena: 6 €
Tel.: 0908209541
EM Bruckenkurs (Hueber) (2008)
Jutta Orth-Chambah
Škola: Univerzita Komenského v BA
Cena: 10 €
Tel.: 0902183686
Podvojné účtovníctvo podnikateľov (2009)
Anna Cenigová
Škola: SPU Nitra
Cena: 15 €
Tel.: 0918783379
Správny poriadok s komentárom (2006)
Sobihard
Škola: Právnická fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0903201363
Repetitórium rekodif. trestného práva (2007)
Ivor, Záhora
Škola: Právnická fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0903201363
Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov (2005)
Abrahámová
Škola: Právnická fakulta
Cena: 9 + dohoda
Tel.: 0903201363
Slovenské finančné právo (2009)
Kubincová
Škola: Právnická fakulta
Cena: 5 €
Tel.: 0903201363
Občianske právo hmotné I (2006)
Vojčík
Škola: Právnická fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0903201363
Trestné právo hmotné (2007)
Ivor
Škola: Právnická fakulta
Cena: 8 €
Tel.: 0903201363
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného (2011)
Záhora a kol
Škola: Právnická fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0903201363
Trestné právo procesné (2007)
Ivor
Škola: Právnická fakulta
Cena: 9 €
Tel.: 0903201363
Základy európskeho práva (2009)
Klučka
Škola: Právnická fakulta
Cena: 9 eur
Tel.: 0903201363