Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Ochrana a tvorba životného prostredia (2003)
doc. Ing. J. Noskovič, CSc. a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 0.50 €
Tel.: 0902644957
Ochrana a tvorba životného prostredia (2011)
doc. Ing. J. Noskovič, CSc. a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902644957
Etológia hospodárskych zvierat (2009)
prof. Ing. O. Debrecéni, CSc. a kolektív
Škola: SPU Nitra
Cena: 3.5 €
Tel.: 0902644957
Zoológia (2010)
doc. Ing. V. Petřvalský, CSc. a kolektív
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902644957
Súbor otázok na príjimacie skúšky z CHémie a Biologie (2011)
E.Sedlárová,A.Valent,M.Kohútová, P.Švec,J.kyselovič,I.Tumová
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Cena: 13 €
Tel.: 0904901976
Príručka masmediálnych štúdií (2010)
--
Škola: UCM
Cena: 12 €
Tel.: 0904901976
ekonomicke skripta-rozne (1999)
ekonomicka fakulta univerzity mateja bela-rozne skripta
Škola: ekonomicka fakulta univerzita mateja bela
Cena: dohodou
Tel.: 0904295526
Súbor otázok na prijímacie skúšky z CHÉMIE a BIOLÓGIE (2008)
E.Sedlárová,A.Valent,M.Kohútová, P.Švec,J.kyselovič,I.Tumová
Škola: Univerzita Komenského v Bratislvae
Cena: 15 €
Tel.: 0908887537
Strategický manažment (2009)
J.Papula, Z.Papulová
Škola: UK, FM Bratislava
Cena: 8 €
Tel.: 0911575954
Organizačné správanie (2007)
J.Rudy, S. Luptáková,R.Suliková, B.Vargic
Škola: UK, FM Bratislava
Cena: 10 €
Tel.: 0911575954
Marketing (2002)
Jaroslav Kita a kol
Škola: VŠEMVS
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Základy manažmentu (2008)
Mikuláš Sedlák
Škola: VŠEMVS
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Riadenie Ľudských Zdrojov (2003)
Anna Kachaňáková
Škola: VŠEMVS, Ekonomicka univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Podnikové hospodárstvo (2007)
Mikuláš Sedlák a kol.
Škola: VŠEMVS
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Všeobecná ekonomická teória (2012)
Magdaléna Prívarova, Marta Martincova
Škola: VŠEMVS
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Podnikové Financie (1993)
Karol Vlachynský a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Manažérstvo rizika (2012)
Ladislav Šimák, Stanislav Filip
Škola: VŠEMVS
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Ekonómia, Všeobecná ekonomická teória (2003)
Ján Lisý a kolektív
Škola: tretie prepracované vydanie
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Daňovníctvo (2010)
Gizela Lénártová
Škola: VŠEMVS
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950
Ekonómia, Metodická pomôcka na semináre (2003)
Judita Tancošová a kolektív
Škola: VŠEMVS
Cena: dohodou
Tel.: 0917316950