Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Finančný manažment (2008)
Kráľovič
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 8 €
Tel.: 0915132311
Účtovníctvo vo finančnom riadení (2008)
Soukupová
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 8 €
Tel.: 0915132311
Informačné systémy v ekonomike (2003)
Grell
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 2 €
Tel.: 0915132311
Hospodárska informatika (2006)
Grell
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 2 €
Tel.: 0915132311
Programovanie B - Zbierka prednášok (2008)
Hanák
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0915132311
Programovanie A - Zbierka prednášok (2008)
Hanák
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 4 €
Tel.: 0915132311
Štatistické metódy pre ekonómov (2009)
Pacáková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 11 €
Tel.: 0915132311
Anatómia pre stomatológov 1 a 2 diel (2012)
Schumacher
Škola: UNIPO
Cena: dohodou
Tel.: 0918511304
Úvod do sociológie (2012)
Plávková
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0944094688
Úvod do socilógie (2012)
Plávková
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0944094688
Sociológia práva (1994)
Dobrovičová, Hungr, Smaus, Urbanová
Škola: UPJŠ, PF
Cena: 4 €
Tel.: 0948040211
Neziskové organizácie (2009)
H. Majdúchová
Škola: KU
Cena: 10 €
Tel.: 0908619576
Etika v martketingu (1996)
Hanuláková
Škola: KU
Cena: 5 €
Tel.: 0908619576
Organizačné správanie (2007)
J.Rudy a kolektív
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 5 €
Tel.: 0905896486
Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky (2008)
Darina Saxunová
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 6 €
Tel.: 0905896486
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce (2007)
Dušan Katuščák
Škola:
Cena: 3 €
Tel.: 0905896486
Metodika účtovania (2005)
Zoltán Takács
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 4 €
Tel.: 0905896486
Strategický manažment (2009)
J.Papula, Z.Papulová
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 4 €
Tel.: 0905896486
Propedeutika účtovníctva (2005)
Zoltán Takács
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 3 €
Tel.: 0905896486
Základy agrochémie (2010)
doc. Ing. Ladislav Ducsay-Ing. Ladislav Varga, PhD.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2.7 €
Tel.: 0902644957