Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Deskriptívna geometria (2008)
Švec, Páleš, Balková
Škola: SPU Nitra
Cena: 2€ €
Tel.: 0908083985
Organická Chmia a Biochémia (2012)
Záhradník, Kollárová
Škola: Prírodovedecká fakulta UK
Cena: 10 €
Tel.: 0910688476
Systematická anorganická chémia (2004)
Plesch, Tatiersky
Škola: Prírodovedecká fakulta UK
Cena: 5 €
Tel.: 0910688476
Cvičenia z Anorganickej Chémie pre Biológov (2006)
Fajnor, Luptáková, Tatiersky
Škola: Prírodovedecká fakulta UK
Cena: 5 €
Tel.: 0910688476
Organická Chemie (2012)
John Mcmurry
Škola: chemická
Cena: 35 €
Tel.: 0910688476
Psychotesty 2011 (2012)
akadémia policajného zboru a kolkektív psychológov
Škola: Akadémia policajného zboru
Cena: 12 €
Tel.: +421949191081
Všeobecná a anorganická chémia (2007)
Juraj Krätsmár-Šmogrovič a kolektív
Škola: Farmaceutická fakulta
Cena: 13,0 €
Tel.: 0902808417
Infekční lékařství (2011)
J.Beneš
Škola: Lekarska fakulta
Cena: 45 €
Tel.: 0904172823
Prehľad všeobecnej psychológie (2002)
Jozef Daniel
Škola: UKF
Cena: 4 €
Tel.: 0910357379
Zoológia (2010)
V. Petřvalský
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910357379
Nová koncepce controllingu (2004)
Horváth & Partners
Škola: UK
Cena: 8 €
Tel.: 0905896486
VYPRACOVANÉ OTÁZKY NA PRÁVNICKÚ FAKULTU-TT (2012)
ja
Škola: Trnavska univerzita
Cena: 9 €
Tel.: 0944134028
Podnikové hospodárstvo (2006)
Peter Bielik
Škola: SPU Nitra
Cena: 10 €
Tel.: 0910125913
Ekonomika poľnohospodárstva (2001)
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Škola: SPU - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 5 €
Tel.: 0903920811
Podnikovo hospodárska teória agrokomplexu (2001)
Peter Bielik, Anna Bandlerová, Milan Belica, Dušan Šimo
Škola: SPU - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 4 €
Tel.: 0903920811
Podnikový manažment (2000)
prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0903920811
Manažment Výroby (2000)
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0903920811
Úvod do účtovníctva (2010)
Zoltán Takács
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 10 €
Tel.: 0907152366
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve (2010)
Oľga Poniščiaková
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 6 €
Tel.: 0907152366
Kvantitatívny manažment (2000)
Goga
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 0915132311