Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Lexikón ústavného práva (2004)
Jaroslav Chovanec
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 8 €
Tel.: 0905395917
Finančné právo (2010)
Ladislav Balko a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 10 €
Tel.: 0905395917
Finančné právo na Slovensku a v Čechách (2007)
Alena Pauličková
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 15 €
Tel.: 0905395917
Zákon o cenných papieroch a investičných službách, podľa právneho stavu k 2.6.2008 (2012)
zákon
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 3 €
Tel.: 0905395917
Správny poriadok Komentár s novelou účinnou od 1.1.2004 (2004)
Soňa Košičiarová
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 9 €
Tel.: 0905395917
Zákon o správnom konaní (správny poriadok), úplné znenie zákona (2008)
zákon
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 1 €
Tel.: 0905395917
Vybrané kapitoly z kriminológie (1999)
Yvetta Turayová a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 5 €
Tel.: 0905395917
Právnická latinčina (2001)
Jarmila Vaňková
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 9 €
Tel.: 0905395917
Verejné financie (1999)
Juraj Lipták
Škola: EU
Cena: 3 €
Tel.: 0905395917
Medzinárodný platobný styk (2000)
Juraj Sipko
Škola: EU
Cena: 9 €
Tel.: 0905395917
Fyziologia (2005)
Jindřich Mourek
Škola: Trnavská univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0908177251
Fyziologie 2005 (2012)
Jindřich Mourek
Škola: Trnavská univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0908177251
Matematika 2 (2012)
Dušan Knežo, Miriam Andrejiová, Zuzana Kimáková
Škola: Technická Univerzita v Košiciach
Cena: 5 €
Tel.: 0902610112
Matematika 1 (časť A) Funkcia jednej premennej a jej diferenciálny počet (2010)
Dušan Knežo, Miriam Andrejiová, Zuzana Kimáková
Škola: Technická Univerzita v Košiciach
Cena: 5 €
Tel.: 0902610112
Vybrané kapitoly z matematiky pre študentov technickej fakulty (2009)
Pechočiak, Matušek
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908083985
Štatistické metódy - Návody na cvičenia (2011)
Zuzana Poláková
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0908083985
Ochrana a tvorba životného prostredia (2012)
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908083985
Základy strojárskych technológií (2012)
doc. Ing. Maroš Korenko PhD.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0908083985
Laboratórne cvičenia z aplikovanej chémie (2012)
Lahučký, Tóth
Škola: SPU Nitra
Cena: 1,50 €
Tel.: 0908083985
Aplikovaná Chémia (2009)
Lahučký, Tóth
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0908083985