Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
O spotrebitelskom úvere (2012)
Mrs Maria Labarthe
Škola: Saint-georges
Cena: 10.000,00 €
Tel.: 0905802088
Labarthe 1962 (2012)
Mrs Maria Labarthe
Škola: Saint-georges
Cena: 100 €
Tel.: 0905802088
Pramene k právnym dejinám Slovenska II. (po r. 1918) (2009)
Vojáček, Gábriš
Škola: UK, TU
Cena: 5 €
Tel.: 0915700095
Pramene k právnym dejinám Slovenska I. (do r. 1918) (2009)
Lysý
Škola: UK, TU
Cena: 5 €
Tel.: 0915700095
Dejiny práva na území Slovenska I.(do r.1918) (2008)
Beňa, Gábriš
Škola: UK, TU
Cena: 5 €
Tel.: 0915700095
Antológia z politickej a právnej filozofie (2009)
Chovancová
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 5 €
Tel.: 0915700095
Stručné dejiny starovekého Ríma (2009)
Valachovič
Škola: Fakulta práva UK, TU
Cena: 5 €
Tel.: 0915700095
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.(od najstarších čias do r. 1848) (2010)
Mosný, Laclavíková
Škola: Fakulta práva UK, TU
Cena: 5 €
Tel.: 0915700095
Praktické prípady z rímskeho práva (2008)
Hausmaninger, Blaho
Škola: Fakulta práva UK, TU
Cena: 6 €
Tel.: 0915700095
Rímske právo (2003)
Rebro, Blaho
Škola: Fakulta práva UK, TU
Cena: 6 €
Tel.: 0915700095
Medzinárodné právo verejné (2007)
Stanislav Mráz
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 4 €
Tel.: 0905395917
Hospodárske právo (2009)
Mojmír Mamojka a kol
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 6.50 €
Tel.: 0905395917
Základy pracovného práva (2009)
Michal Kuril a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 8.50 €
Tel.: 0905395917
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva (2009)
J. Ivor, J. Záhora
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 6.50 €
Tel.: 0905395917
Právo sociálneho zabezpečenia (2012)
Ján Matlák a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 15 €
Tel.: 0905395917
Penológia (2000)
Anton Fábry
Škola: PF UK
Cena: 5 €
Tel.: 0905395917
Správne právo. Procesná časť (2007)
Marián Vrabko a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 6 €
Tel.: 0905395917
Správne právo hmotné. Všeobecná časť (2007)
Peter Škultéty a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 6 €
Tel.: 0905395917
Prípadové štúdie s trestného práva procesného + CD (2006)
Jaroslav Klátik a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 10 €
Tel.: 0905395917
Prípadové štúdie s trestného práva hmotného + CD (2007)
Jozef Záhora a kol.
Škola: VŠ Sládkovičovo
Cena: 10 €
Tel.: 0905395917