Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Financie a mena (2007)
Beňová
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0907368601
Základy práva pre ekonómov (2010)
Sabo, Holub
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0907368601
Finančná matematika v exceli (2010)
Huťka, Peller
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0907368601
Funkcia 1 premennej, diferenciálny počet funkcie 1 premennej (2009)
Šoltésová, Krčová
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0907368601
Lineárna algebra (2010)
Sakalová, simonka, straňáková
Škola: EUBA
Cena: 5,50 €
Tel.: 0907368601
Teória pravdepodobnosti (2011)
Mucha
Škola: EUBA
Cena: 3,50 €
Tel.: 0907368601
DIPLOMATIE.COM (2012)
C. Bassi, A.M.Chapsal
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0000
prednášky z dejín verejného práva (2011)
Beňa
Škola: právnicka fakulta UK, BA
Cena: 3 €
Tel.: 0902659153
Pramene k dejinám práva novovek (2010)
J. Beňa
Škola: právnicka fakulta UK, BA
Cena: 8 €
Tel.: 0902659153
Pramene k dejinám práva. Starovek. (2006)
j. Beňa
Škola: právnicka fakulta UK, BA
Cena: 8 €
Tel.: 0902659153
Dejiny verejného práva (2010)
Vojáček a kol
Škola: právnicka fakulta UK, BA
Cena: 15 €
Tel.: 0902659153
Československé právne dejiny (2012)
vojáček, Gábriš, Kolárik
Škola: právnicka fakulta UK, BA
Cena: 15 €
Tel.: 0902659153
Pramene k právnym dejinám Slovenska I. (do roku 1918 (2009)
M. Lysí
Škola: právnicka fakulta UK, BA
Cena: 10 €
Tel.: 0902659153
Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918 (2008)
Beňa, J., Gábriš, T
Škola: pravnicka fakulta UK,BA
Cena: 10 €
Tel.: 0902659153
Laboratórne cvičenia zo Všeobecnej chémie (2007)
Beáta Mitasová
Škola: UCM
Cena: 3 €
Tel.: 0903574922
Laboratórne cvičenia z Organickej chémie (2007)
Renata Gašparová, Tatiana Ďurčeková
Škola: UCM
Cena: 3 €
Tel.: 0903574922
Obchodno - podnikatelske služby (2007)
Valéria Michalová
Škola: EUBA
Cena: 6 €
Tel.: 0902796515
Podnikové financie - zbierka príkladov (2009)
Elena Fetisovova a kol.
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0902796515
Medzinárodné finančné centrá (2010)
Kotlebová - Chovancová
Škola: UMB, EUBA
Cena: 20 €
Tel.: 0949564370
Ekonómia (2006)
Samuelson - Nordhaus
Škola: UMB, EUBA
Cena: 28 €
Tel.: 0949564370