Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Národné účty (2012)
Peter Fulop, Stanislav Karabínoš, Martin Lábaj
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911860415
Ekonomický rast a rovnováha (2012)
Martin Lábaj
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911860415
Hospodárska diplomacia a spoločenský protokol (2012)
Jana Vorlíčková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0911860415
Makroekonomia otvorenej ekonomiky (2012)
Eva Miuchová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911860415
Sociálno-ekonomická analýza (2012)
Pavol Vincúr
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911860415
Analýza časových radov (2012)
Rublíková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0911860415
Mikroekonomia (2012)
Holková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0911860415
Angličtina -First insights into business (2009)
Sue Robinson
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0910394017
Uctovnictvo A (2010)
Slosarova
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0910394017
Marketing (2005)
Jaroslav Kita
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0910394017
Podnikové financie-praktikum (2009)
Fetisová
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0910394017
Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultu (1994)
Steven Hassan
Škola: TRUNI
Cena: 4 €
Tel.: 0908238060
Medzinárodné vzťahy (2007)
Straka, Klavec
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 6 €
Tel.: 0907541124
Právo Európskej únie (2007)
Prochádza, Čorba
Škola: EURO KODEX
Cena: dohodou
Tel.: 0907130868
Podnikové hospodárstvo praktické príklady a prípadové štúdie (2007)
Majdúchová, H. a kolektív
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0918214469
Mikroekonómia (2005)
Fendeková, E., Strieška, Ľ.
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0918214469
Personálny manažment (2008)
Kachaňáková, A., Nachtmannová, O., Joniaková, Z
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0918214469
Medzinárodné podnikanie (2005)
Baláž P. a kolektív
Škola: EUBA
Cena: 10 €
Tel.: 0918214469
Teória a prax hospodárskej politiky (2007)
Vincúr P. a kolektív
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0918214469
Podnikové hospodárstvo (2007)
Majtán
Škola: EUBA
Cena: 6 €
Tel.: 0907368601