Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Podnik a podnikanine - Praktikum (2007)
Neumannová a kol
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0904887907
Štatistika pre ekonómov (2003)
Pacáková a kol
Škola: EUBA
Cena: 10 €
Tel.: 0904887907
Ekonómia v novej ekonomike = Praktikum (2007)
Rozborilová
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0904887907
Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja (2012)
Pakšiová Renáta
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0902126555
Manažment (2007)
Majtán M.
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0902126555
Štatistika pre ekonómov, zbierka A (2012)
Pacáková a kol.
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0902126555
Štatistika pre ekonómov, zbierka B (2003)
Pacáková a kol.
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0902126555
Štatistika pre ekonómov (2003)
Pacáková Viera
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0902126555
Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS (2009)
Meluchová Jitka
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0902126555
Bankové operácie (2009)
Boušková Dagmar
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 4,5 €
Tel.: 0902126555
Deriváty cenných papierov (2001)
Ľudovít Pinda
Škola: ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0902126555
Základy účtovníctva - cvičebnica (2008)
Hulík
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,5 €
Tel.: 0908323798
Úvod do biologickej bezpečnosti (prefotené) (2007)
Brindza
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908323798
Intelligent Business – Skills Book (tlačené) (2008)
Irene Barrall, Nikolas Barrall
Škola: SPU Nitra
Cena: 7 €
Tel.: 0908323798
Základy účtovníctva (2008)
Pataky,Hacherová,Kočner
Škola: SPU FEM
Cena: 2,5 €
Tel.: 0908440551
Matematika a jej aplikácie v obchodných činnostiach (2006)
Országhová,Farkašová,Gregáňová,Kecskés,Pechočiak
Škola: SPU FEM
Cena: 1 €
Tel.: 0908440551
British, American and Slovak Studies (2008)
Bockova, Hrivikova
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0917168389
Ekonomia v novej ekonomike - Praktikum (2005)
Daria Rozborilova a kol.
Škola: EUBA
Cena: 6 €
Tel.: 0917168389
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.od najstarších čias do roku 1848 (2012)
Peter Mosný,Miriam Laclavíková
Škola: Pravnicka fakulta
Cena: 4.5 €
Tel.: 0911000000
Teória štátu a práva (2012)
Prusak Jozef
Škola: Pravnicka fakulta
Cena: 4 €
Tel.: 0911000000