Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Statika (1992)
Prof.Ing.Božena Bušová
Škola: TU Košice
Cena: 5 €
Tel.: 0904538087
Technológia obrábania a montáže (1991)
Karol Vasilko Jindrich Hrubý a Ján Lipták
Škola: TU Košice
Cena: 2 €
Tel.: 0904538087
Presná mechanika (1992)
Prof.Ing.Glézl DrSc.
Škola: TU Košice
Cena: 5 €
Tel.: 0904538087
Cvičenia z fyzikálnej chémie (1994)
Doc.Ing.Ľudmila Komorová CSc.
Škola: TU Košice
Cena: 3 €
Tel.: 0904538087
Mechanika I. (1992)
Doc.Ing.Zuzana Chlebova CSc.
Škola: TU Košice
Cena: 2 €
Tel.: 0904538087
Pružnosť a pevnosť 1 (1997)
Prof.Dr.Ing.Ondrej Puchner
Škola: TU Košice
Cena: 1 €
Tel.: 0904538087
Úspora materiálov a energie v strojárskej výrobe (1999)
Dr.Ing.Bohuslav Križko
Škola: TU Košice
Cena: 1 €
Tel.: 0904538087
Vzory skúškových testov a ich riešenia (2000)
J.Kejst, M.Ružičková
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 1 €
Tel.: 0907268838
Úvod do konštruovania - Návody na cvičenia (2000)
L.Čillík,I.Barysz a kol.
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 2 €
Tel.: 0907268838
Integrálny počet a jeho aplikácie (2005)
J.Feťková,R.Olach,E.Špániková, E.Wisztová
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 2 €
Tel.: 0907268838
Zbierka úloh z algebry (2005)
E.Špániková, E.Wisztová a kol.
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 2 €
Tel.: 0907268838
Zbierka úloh z diferenciálneho počtu (2000)
E.Wisztová, E.Špániková a kol.
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 2 €
Tel.: 0907268838
Sociálna pedagogika (2008)
Zlatica Bakošová
Škola: VS Socialna praca,socialna pedagogika
Cena: 5 €
Tel.: 0908603458
Kvalita lieciv (2009)
Bezakova Zelmira
Škola: UK Farmaceuticka fakulta
Cena: 10,00 €
Tel.: 0903476955
Organicka chemia (2008)
Devinsky Ferdinand
Škola: UK Farmaceuticka fakulta
Cena: 19,90 €
Tel.: 0903476955
Zaklady farmaceutickej analyzy (2009)
Bezakova Zelmira
Škola: UK Farmaceuticka fakulta
Cena: 10,00 €
Tel.: 0903476955
Praktikum z informatiky + CD (2009)
Pólya
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3,50 €
Tel.: 0903208293
Informatika (2007)
Pólya
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0903208293
Účtovníctvo A zbierka - prefotená (2009)
Máziková, Mateášová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0903208293
Informatika I Praktikum (2006)
Kokles a kol
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0904887907