Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
MANAŽMENT: Klasické teórie a moderné trendy (2010)
Piškanin, A. a kol.
Škola: FMUK Bratislava
Cena: 10 €
Tel.: 0904686918
Ekonomika a manažment NO (2006)
H. Kuvíková
Škola: KU
Cena: 10 €
Tel.: 0908619576
Difúzne pochody II (1979)
Pajdlhauser, Karas
Škola: STU BA, strojnícka fakulta
Cena: poštovné
Tel.: 0908440551
Difúzne pochody I (1981)
Pajdlhauser, Karas
Škola: STU BA, strojnícka fakulta
Cena: poštovné
Tel.: 0908440551
Automatizácia inžinierskych prác (1990)
Békés, Kováč, Vaský
Škola: STU BA, strojnícka fakulta
Cena: poštovné
Tel.: 0908440551
Operačná a systémová analýza (1985)
Sakál, Štrpka
Škola: STU BA, strojnícka fakulta
Cena: poštovné
Tel.: 0908440551
Matematika (2006)
Fecenko, Pinda
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: dohodou
Tel.: 0915071371
Marketing manažment (2009)
Bartáková a kol.
Škola: Fakulta managementu Univerzity Komenského
Cena: dohodou
Tel.: 0915071371
Strategické partnerstvá (2009)
Eva Smolková
Škola: Fakulta managementu Univerzity Komenského
Cena: dohodou
Tel.: 0915071371
Úvod do podnikania a manažmentu (2007)
Emília Papulová a kol.
Škola: Fakulta managementu Univerzity Komenského
Cena: dohodou
Tel.: 0915071371
Základy marketingu (2007)
Bartáková, Cibáková
Škola: Fakulta managementu Univerzity Komenského
Cena: dohodou
Tel.: 0915071371
Navody na laboratorne cvicenia z biochemie (2004)
prof. Ing. I. Michalik
Škola: SPU v Nitre
Cena: 1.50 €
Tel.: 0903267086
INTEGROVANA RASTLINNA VYROBA (2007)
doc. Pospíšil a kolektív
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0903267086
LABORATORNE POSTUPY Z ORGANICKEJ CHEMIE (2005)
Ing. A. Hruškovičová CSc. a kolektív
Škola: SPU v Nitre
Cena: 1.50 €
Tel.: 0903267086
ZOOLOGIA (2004)
doc. Ing. Petřvalský CSc.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3.50 €
Tel.: 0903267086
HODNOTENIE SUROVIN A POTRAVIN RASTLINNEHO POVODU (2008)
prof. Ing. Z. Muchová a kolektív
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3.50 €
Tel.: 0903267086
Štatistické metódy pre ekonómov (2009)
IURA EDITION 2009
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0902330726
Štatistické metódy pre ekonómov (2012)
IURA EDITION 2009
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0902330726
Základy ekonómie a ekonomiky (1999)
Kajetána Hontyová Ján Lisý Blanka Sadková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0904538087
Náuka o materiáli (2000)
Prof.Ing.Ján Micheľ
Škola: TU Košice
Cena: 2 €
Tel.: 0904538087