Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Genetika rastlín (1997)
Doc.RNDr.M.Bežo CsC,Ing.j.Kutišová
Škola: SPU prefotené
Cena: 1,5 €
Tel.: 0904323832
Choroby záhradníckych plodín (1994)
Doc.Ing.A Michalíková Csc,Ing.T.Roháčik
Škola: SPU prefotené
Cena: 1,5 €
Tel.: 0904323832
Poľnohospodárska entomológia (1997)
Prof.Ing.Praslička CsC,Doc.Cagáň CsC,Doc.Ing.J.Gallo CsC,Ing.V.Uhlík
Škola: SPU prefotené
Cena: 1,5 €
Tel.: 0904323832
Cvičenia z matematiky (1997)
prof.Rndr.Z.Zalabai CsC a kol.
Škola: SPU prefotené
Cena: 1 €
Tel.: 0904323832
Špeciálna rastlinná výroba Obilniny (1997)
M.Karabínova,f.Adamovský,Z.Gromová,J.Húska,L.Illéš,J.Molnárová
Škola: SPU prefotené
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832
Geológia (1995)
Ing.R.Slovík CsC-RNDR.V.Libant
Škola: SPU
Cena: 0,5 €
Tel.: 0904323832
Systematická botanika (1998)
T.Baranec,M.Poláčiková,J.Košťál
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832
Štrukturálna botanika (1998)
L.Košťál,M.Bobák,I.Ikrényi,Ľ.Ďurišová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832
Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (1999)
Z.Muchová a kol. prefotené
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0904323832
Rozvojový program výroby a spracovania liečivých aromatických a koreninových rastlín v SR (2000)
RNDR:Ivan Šalamon,CsC
Škola: SPU
Cena: 0,5 €
Tel.: 0904323832
Návody na cvičenia z biometeorológie (1999)
prof.Ing.F.Špánik CsC
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0904323832
Ekofyziológia produkčného porastu a plodín (1998)
Anton Kostrej a kolektív
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0904323832
Aplikovaná agrometeorológia (1999)
František Špánik a kol.
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0904323832
Podnikové hospodárstvo v 100%stave (2007)
Štefan Majtán a kolektív
Škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania
Cena: 6,50 €
Tel.: 0904599257
Financie a mena NOVÁ (2007)
Elena Beňová a kolektív
Škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania
Cena: 10,00 €
Tel.: 0904599257
Etické řízení ve firmě NOVÁ (2007)
Anna Putnová, Pavel Seknička
Škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania
Cena: 9,00 €
Tel.: 0904599257
Ekonómia v novej ekonomike + CD +metodická príručka na semináre v 100%stave (2007)
Ján Lisý a kolektív
Škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania
Cena: 12,00 €
Tel.: 0904599257
Základy práva v 100%stave (2007)
Peter Vojčík a kolektív
Škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania
Cena: 3,50 €
Tel.: 0904599257
Teória a prax hospodárskej politiky 100%stav (2007)
Pavol Vincúr a kolektív
Škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania
Cena: 10,00 €
Tel.: 0904599257
Úvod do účtovníctva (2010)
Takács Zoltán
Škola: FMUK Bratislava
Cena: 10 €
Tel.: 0904686918