Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Úvod do politických vied (2005)
Krno, Tóth, Dřízová, Brhlíková
Škola: UCM Trnava/TnUni AD Trenčín/UKF Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0908868391
Politické strany (2007)
Rastislav Tóth
Škola: UCM Trnava/TnUni AD Trenčín
Cena: 2 €
Tel.: 0908868391
Chuť moci vo svete-Pol.systémy sveta (2006)
Rastislav Tóth
Škola: UCM Trnava/TnUni AD Trenčín
Cena: 8 €
Tel.: 0908868391
Globalistika (2006)
Koloman Ivanička
Škola: UKF Nitra
Cena: 10 €
Tel.: 0908868391
Politická sociologie (2008)
Karel B.Muller
Škola: UKF Nitra
Cena: 8 €
Tel.: 0908868391
Mezinárodní a národní bezpečnost (2007)
Pavel Gavlas
Škola: Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov, Praha
Cena: 6 €
Tel.: 0908868391
Le Nouvel Espaces 1 (1997)
Hachette
Škola: UKF Nitra
Cena: 14 €
Tel.: 0908868391
Prirodné zdroje (2006)
Feher
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0908663585
Aplikovaná matematika (2005)
milan matejdes
Škola: TUZVO
Cena: 8 €
Tel.: 0915507871
Inžinierska geometria (2010)
RNDr. Darina Stachová, PhD.
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 3 €
Tel.: 0949144544
Zbierka úloh z diferneciálneho počtu (2010)
Elena Wisztová, Eva Špániková a kolektív
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 4 €
Tel.: 0949144544
Pestovanie liečivých rastlín (2000)
M.Habán a kol.
Škola: SPU prefotené
Cena: 1,5 €
Tel.: 0904323832
Obilniny II (1999)
J.Molnárová-J.Žembery
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832
Pestovanie semenných okopanín (1999)
I.Černý-V.Pačuta-J.Pulkrábek
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832
Obilniny I (1999)
Karabínová M.-Kulík,D.-Procházková,M.
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832
Mikrobiológia (1999)
Doc.Ing.Števlíková CSc,Ing.S.Javoreková PhD,Ing.D.Tančinová,Ing.J.Vjatráková
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832
Biofyzika (1994)
Doc.Rndr.Dunca,Doc.RNDr.F.HAnzelík CsC,RNDr.Hlaváčová CsC,K.Hozák
Škola: SPU
Cena: 0,8 €
Tel.: 0904323832
Fyziológia rastlín (1997)
Doc.Ing.Zima Csc a kol.
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0904323832
Krmovinárstvo (1998)
H.Gregorová,R.Holúbek,J.Jančovič,O.Malý,J.Novák,P.Slamka,J.Šimko
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0904323832
Choroby poľných plodín (2001)
doc.Ing.J.Huszár,Ing.K.Hudec,Ing.P.Bokor
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0904323832