Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Geriatria a gerontológia (2011)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 14 €
Tel.: 0907127599
Obchodná prevádzka (2011)
P. Kita, L. Folvarčíková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5,70 €
Tel.: 0903208293
Daňovníctvo (2002)
Schultzová, Ing.
Škola: EUBA
Cena: dohodou
Tel.: 0948188100
Ausgewählte Kapitel der deutschen Grammatik (2012)
Dvorecký, Chebenová, Trošok, Žilová, Wrede
Škola: UKF Nitra
Cena: 10+pošt.
Tel.: 0915514007
Úvod do studia literární vědy (2000)
Eduard Petrů
Škola: UKF Nitra
Cena: 5+pošt.
Tel.: 0915514007
Základy slovenskej verzológie (2003)
František Štraus
Škola: UKF Nitra
Cena: 4+pošt.
Tel.: 0915514007
Slova a pravidla (2008)
Steven Pinker
Škola: UKF Nitra
Cena: 12+dohoda
Tel.: 0915514007
Kupónová privatizace (2002)
D.Tříska, V.Klaus a kolektív
Škola: Centrum po ekonomiku a politiku
Cena: 2 €
Tel.: 0908868391
What is europeism (2000)
Václav Klaus a kolektív
Škola: Centrum po ekonomiku a politiku
Cena: 2 €
Tel.: 0908868391
Co je to evropeizmus (2006)
Václav Klaus
Škola: Centrum po ekonomiku a politiku
Cena: 2 €
Tel.: 0908868391
Yvan Vanden Berghe (1996)
Rada pre medzinárodné vzťahy
Škola: Vysoká škola ekonomická v Prahe
Cena: 3 €
Tel.: 0908868391
ČR a evropské bezpečnostní struktury (1996)
kolektív autorov
Škola: Vysoká škola ekonomická v Prahe
Cena: 3 €
Tel.: 0908868391
Stabilita Balkánu a Evropská unie (2006)
Rada pre medzinárodné vzťahy
Škola: Vysoká škola medzin. a verej. vzťahov v Prahe
Cena: 3 €
Tel.: 0908868391
Naše flobální sousedství (1995)
Rada pre medzinárodné vzťahy
Škola: UCM, UKF, TN UNI AD
Cena: 5 €
Tel.: 0908868391
Psychológia pre manažérov a podnikateľov (2007)
Miroslava Szarková
Škola: UCM, UKF, TN UNI AD
Cena: 5 €
Tel.: 0908868391
Dejiny pol. myslenia - Star. Bl. východ, Antika, Čína, India, Islam (2006)
Jozef Lysý
Škola: UK Bratislava
Cena: 5 €
Tel.: 0908868391
Blackwellova encyklopédia pol. myslenia (2003)
David Miller, Janet Coleman, W.Connolly, A. Ryan
Škola: UKF Nitra, UK Bratislava, UCM Trnava, TN UNI AD
Cena: 17 €
Tel.: 0908868391
Stret civilizácií (2001)
Samuel P. Huntington
Škola: UCM Trnava, Tn UniAD Trenčín, UKF Nitra, UK BA
Cena: 14 €
Tel.: 0908868391
Slovensko 2008-Súhrnná správa o stave spoločnosti (2008)
Bútora, Mesežnikov, Kollár
Škola: UCM Trnava, Tn UniAD Trenčín, UKF Nitra, UK BA
Cena: 18 €
Tel.: 0908868391
Štátne právo SR (2000)
Posluch, Cibulka
Škola: UK Bratislava
Cena: 10 €
Tel.: 0908868391