Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Financie a mena (2010)
P.Serences a kol.
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0907271174
Informatika (2011)
K.Hennyeyova
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0907271174
Tak to dělá Toyota (2007)
Jeffrey K. Liker
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 8 €
Tel.: 0910880505
Marketing management, 12. vydanie (2007)
Kotler, Keller
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 50 €
Tel.: 0910880505
Pozvanie do znalostnej spol.+ Expertné syst. pre prax (2007)
Jozef Kelemen
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 8 €
Tel.: 0910880505
Znalostní manažment a proces jeho zavádení (2010)
Vladimír Bureš
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Výrobní a provozní management (2002)
Michal Kavan
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Štatistika pre ekonómov – zbierka príkladov B (2013)
Viera Pacáková
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 5 €
Tel.: 0910880505
Medzinárodné právo verejné (2005)
Stanislav Mráz
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 8 €
Tel.: 0910880505
Podnikové hospodárstvo (2007)
Štefan Majtán
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Mezinárodní právo veřejné (2006)
Vladislav David
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Medzinárodný platobný styk (2000)
Juraj Sipko
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Komunikační dovednosti v praxi (2003)
Milan Mikulaštík
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Spolupráce přes hranice kultur (2005)
Ivan Nový
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 12 €
Tel.: 0910880505
Medzinárodné podnikanie (2005)
Peter Baláž
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Rétorika a komunikace (2008)
Dieter–W. Allhoff
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 8 €
Tel.: 0910880505
Podnikové informační systémy, 2. vyd., Grada (2008)
Jozef Basl
Škola: Vysoká škola manažmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0910880505
Odbytová stratégia praktikum (2008)
Katarína Grančičová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0918602444
Stratégia medzinárodného podnikania: Investície, partneri a ľudské zdroje (2010)
Soňa Ferenčíková
Škola: Vysoká škola manažmentu/Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0918602444
Operační výzkum (2007)
Josef Jablonský
Škola: Vysoká škola manažmentu/Ekonomická univerzita
Cena: 12 €
Tel.: 0918602444