Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Priemyselné komunikácie (2001)
Richard Balogh, Igor Bélai, Jozef Dorner, Peter Drahoš
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0903987264
Elektronické prvky a systémy (2005)
R. Redhammer, Ľ. Stuchlíková, L. Hulényi
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0903987264
English for professional communication (2004)
Ľubica Rovanová a kolektív
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0903987264
Svetová ekonomika (1996)
Ivan Figura a kolektív
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0903987264
Softvér riadiacich systémov (2007)
Ľubica Šimová
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0903987264
Podnikateľský manažment a marketing (2008)
Ľubomír Jemala
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0903987264
Podniková ekonomika (1995)
Mikuláš Sedlák a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0903987264
Podnikové hospodárstvo pre manažérov (2008)
Helena Majdúchová a Anna Neumannová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0903987264
Podnikové hospodárstvo (zbierka príkladov a prípadové štúdie) (2010)
Helena Majdúchová a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0903987264
Základy práva (2013)
Bezáková a kol.
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910902262
Matematika (2011)
Drábeková a kol.
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0910902262
Základy poľnohospodárstva (2005)
Milan Demo a kol.
Škola: SPU
Cena: 2,5 €
Tel.: 0910902262
Medzinárodné hospodárske vzťahy (2011)
Lipková Ľudmila a kol.
Škola: SPU
Cena: 8 €
Tel.: 0911283284
Teória a prax hospodárskej politiky (2013)
Pavol Vincúr a kol.
Škola: SPU
Cena: 7 €
Tel.: 0911283284
Manažment výroby (2013)
Ľubomír Paška
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,5 €
Tel.: 0911283284
Zdroje financovania podniku (2008)
Veronika Jánošová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0908513041
Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov (2006)
Rudolf Sivák, Jana Mikócziová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0908513041
Podnikové hospodárstvo (2003)
Milan Kupkovič
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0908513041
Medzinárodné financie (2003)
Anežka Jankovská
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0908513041
Poziadavky na prijimacie skusky - Matematika (2010)
R.Greganova a kol.
Škola: SPU
Cena: 5 €
Tel.: 0907271174