Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Dendrológia (1980)
Doc. Ing. Jozef Pagan, CSc.
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Lesnícka dendrológia (1999)
Prof. Ing. Jozef Pagan, CSc.
Škola: TUZVO
Cena: 5 €
Tel.: 0944279408
English for Foresters (2009)
PhDr. Oľga Lesajová, CSc.
Škola: TUZVO
Cena: 8 €
Tel.: 0944279408
Anglická konverzácia (2008)
Mária Laciková
Škola: TUZVO
Cena: 4 €
Tel.: 0944279408
Marketing (1992)
P. Kotler, G. Armstrong
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Biometria (2007)
Ľubomír Scheer
Škola: TUZVO
Cena: 10 €
Tel.: 0944279408
Návody na cvičenia z manažmentu výroby (2009)
Paška
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908401474
Financie a mena (2007)
Serenčéš
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908401474
Rurálna sociológia (2006)
Moravčíková, Kurčíková
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908401474
Ekonomika investičných projektov (2011)
Miklovičová
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908401474
Príklady na cvičenia z finančno - ekonomickej analýzy (2009)
Gurčík, Miklovičová
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908401474
Matematika a jej aplikácie v obchodných činnostiach (2006)
Országhová, Farkašová, Gregáňová, Kecskés, Pechočiak
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908401474
Sociálna a pedagogický psychológia (2005)
Vernarcová
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908401474
Základy učtovníctva (2008)
Pataky, Hacherová, Kočner
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0908401474
Manažment kvality (2010)
Kapsdorferová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908401474
Strategický marketing (2009)
Vicen, Kubicová, Minárová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908401474
Makroekonómia (2007)
Árendáš
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0908401474
Podnikové hospodárstvo (2008)
Bielik
Škola: SPU
Cena: 5 €
Tel.: 0908401474
Základy školskej pedagogiky (2000)
Višňovský, Kačáni
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0908401474
Neskorá antika a rané kresťanstvo (2010)
Peter Olexák
Škola: KU
Cena: 5 €
Tel.: 0902680394