Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Hardvér, Windows 98, Internet 98, Word 2000, Excel 2000 (2000)
Britvík
Škola: Obchodná akadémia
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905445842
Zem a zemské zdroje (2003)
Pavol Rybár, Tibor Sasvári
Škola: TUKE
Cena: 3 €
Tel.: 0905445842
Finančno-ekonomická analýza (2012)
prednášky
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 2,5 €
Tel.: 0905445842
Štatistické riadenie kvality (2001)
Michal Tkáč
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905445842
Podnikové financie - zbierka (2009)
Fetisovová a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0905445842
Podnikové financie (2006)
Vlachynský a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 0905445842
Vybarané aspekty produkčného manažmentu (2010)
Lenka Dubovická
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905445842
Lesnícka zoológia (2010)
Rudolf Kropil
Škola: TUZVO
Cena: 5 €
Tel.: 0944279408
Bioklimatológia a meteorológia (2005)
Střelcová, Škvarenina
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Fyziológia rastlín (1998)
Ing. Jozef Kmeť, CSc.
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Ryby, vtáky, cicavce, zver (1999)
Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc.
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Fyziológia a výživa zveri (2005)
Hell, Slamečka, Sommer
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Geológia a pedológia (2007)
Gregor, Pichler, Bebej
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Pedológia (1991)
Šály, Ciesarik
Škola: TUZVO
Cena: 2 €
Tel.: 0944279408
Lesnícka botanika špeciálna a fytológia (1999)
Bies, Vlčko
Škola: TUZVO
Cena: 2 €
Tel.: 0944279408
Poľovnícka história a kultúra (2006)
Garaj, Hell, Sládek, Valtýni, Zdycha
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Mapovanie lesov (1997)
Prof. Ing. Štefan Žihlavník, CSc.
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Geodézia a fotogrametria (2003)
Žihlavník, Chudý
Škola: TUZVO
Cena: 3 €
Tel.: 0944279408
Genetika a šľachtenie lesných drevín (1992)
Ladislav Paule
Škola: TUZVO
Cena: 4 €
Tel.: 0944279408
Informatika (2008)
Marek Fabrika
Škola: TUZVO
Cena: 8 €
Tel.: 0944279408