Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Geodézia v stavebníctve (2007)
Vlastimil Staněk, Gabriela Hostinová, Alojz Kopáčik
Škola: STU v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 0908521141
vypracovane maturitne otazky (2004)
kolektiv autorov :)
Škola: spš stavebná Trnava
Cena: 10 €
Tel.: 0904163111
Mechanika zemín a zakladanie stavieb (2000)
J. Priecel
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3,20 €
Tel.: +421911011500
Vyhľadávanie nebezpečných zón v regiónoch (2005)
M. Majerník, M. Bosák, M. Hudáková, J. Mihok, J. Chovancová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 4,70 €
Tel.: +421911011500
Etika (2001)
V. Manda, E. Svitačová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 5,30 €
Tel.: +421911011500
Stavebné materiály (1998)
O. Voženílek
Škola: SPU v Nitre
Cena: 1,30 €
Tel.: +421911011500
Sociálna a pedagogická psychológia (2004)
J. Vernarcová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2,10 €
Tel.: +421911011500
Kvantifikácia možných škôd v regiónoch (2006)
E. Lumnitzer, M. Románová, J. Mihok, P. Andrejovský, P. Adamišin
Škola: SPU v Nitre
Cena: 5,30 €
Tel.: +421911011500
Mikrobiológia potravín (2008)
doc.Ing.D.Tančinová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910138727
Štrukturálna botanika (1998)
Ladislav Košťál
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910138727
Systematická botanika (1998)
Tibor Baranec
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910138727
Manažment kvality (2008)
Ing.Z.Kapsdorferová,PhD.
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910138727
Nutričná epidemiológia (2012)
Marta Habánová
Škola: SPU
Cena: 5 €
Tel.: 0910138727
Hygiena výživy a stravovania (2011)
Ing.Lucia Zeleňáková
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0910138727
Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (2008)
prof.Ing.Z.Muchová,CSc.
Škola: SPU
Cena: 5 €
Tel.: 0910138727
Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu (2007)
doc.Ing.J.Čuboň a kolektív
Škola: SPU
Cena: 5 €
Tel.: 0910138727
Technológia mäsa I (jatočníctvo) (2008)
doc.Ing.L.Lagin,CSc.-MUDr.Ľ.Lopašovský
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910138727
Konzervovanie potravín (2004)
doc.Ing.Vojtech Horčin,CSc.
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0910138727
Nová maturita z angličtiny (2004)
Bérešová, Hosszúová, Macková
Škola: Obchodná akadémia
Cena: 8 €
Tel.: 0905445842
English for International Tourism (2003)
Peter Strutt
Škola: Obchodná akadémia
Cena: 7 €
Tel.: 0905445842