Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
MONITOR-NOVÁ MATURITA: Slovenský jazyk a literatúra, 1. vyd. (2004)
Hincová, Húsková
Škola: Stredná škola, Gymnázium
Cena: 2 €
Tel.: 0902232151
Nová maturita - Slovenský jazyk a literatúra (Monitor-Testy) (2004)
Hincová, Húsková
Škola: Stredná škola, Gymnázium
Cena: 3 €
Tel.: 0902232151
Nutrigenomika (2011)
Rafay a spol.
Škola: SPU
Cena: 6 €
Tel.: 0903352394
Hodnotenie surovin a potravin rastlinneho povodu (2008)
prof. Z. Muchová a kolektív
Škola: Slovenská polnohospodarska univerzita
Cena: 4eura
Tel.: 0911503189
2012 (2013)
Farmacia
Škola: UK Farmaceuticka fakulta
Cena: 60 €
Tel.: 0904901976
Medzinárodné vzťahy (2007)
Straka, Klavec
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
České právní dějiny do r. 1918 (2001)
Vojáček, Kolárik, Gábriš
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Slovenské a české právne dejiny štátu a práva a v. 1918-1945 (1998)
Sivák a kol.
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Československé právne dejiny (1918-1992) (2011)
Vojáček, Kolárik, Gábriš
Škola: UK, Paneur.vysoká škola
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Teória práva, 3.vydanie (prefotená) (2010)
Ottová
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Pramene k právnym dejinám Slovenska 1 (do r. 1918) (2009)
Lysý
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Dejiny práva na území Slovenska 1 (do r.1918) - (2008)
Beňa, Gábriš
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Praktické prípady z rímskeho práva (2008)
Hausmaninger, Blaho
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Rímske právo - 4.vydanie, 2010 ( NOVÁ prefotená) (2010)
Rebro,Blaho
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0904020825
Zbierka úloh z vyššej matematiky 1, (1966)
Eliáš, Horvath, Kajan
Škola: STU
Cena: dohodou
Tel.: 0908585958
Logistika (2012)
Albín Malejčík
Škola: SPU Nitra, FEM
Cena: 4 €
Tel.: 0911936851
Dane podnikateľských subjetkov (2010)
Jozef Bojňanský a kol.
Škola: SPU Nitra, FEM
Cena: 5 €
Tel.: 0911936851
Agrárny marketing (2010)
Dušan Šimo
Škola: SPU Nitra
Cena: 5 € €
Tel.: 0911936851
Podnikové hospodárstvo (2011)
Peter Bielik
Škola: SPU Nitra
Cena: 7 € €
Tel.: 0911936851
Dejiny staviteľstva (2007)
Emil Duda
Škola: STU v Bratislave
Cena: 9 €
Tel.: 0908521141