Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Apple iPhone 5S / 5C. Samsung S4 i9505 (2013)
Gomobile Limited
Škola: Bratislava
Cena: 400 €
Tel.: 0903849302
ORGANICKÁ CHÉMIA(hrebeňová väzba) (2002)
HUDEC, Tóth, Tomáš, Hegedusová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 5 €
Tel.: 0911503189
Metody pedagogického výzkumu (2010)
Miroslav Chráska
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa
Cena: 11 €
Tel.: 0949376340
Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru (2006)
aldislav Timuľák
Škola: Univerzota Konštantína Filozofa
Cena: 7 €
Tel.: 0949376340
Pramene práva na území Slovenska I. (2007)
Laclavíková, Švecová
Škola: Trnavská univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0949376340
Praktické prípady z rímskeho práva (2008)
Hausmaninger, Blaho
Škola: Trnavská univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0949376340
Naučte sa byť poradcom (2004)
Tony Merry
Škola: Univerzita KOnštantína Filozofa
Cena: 7 €
Tel.: 0949376340
Európske právo (2011)
Kalesná, Hruškovič, Ďuriš
Škola: Trnavská univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0949376340
Ústavné právo Slovenskej republiky (2010)
Alexander Brostl a kol.
Škola: Trnavská univerzita
Cena: 17 €
Tel.: 0949376340
Oxford advanced learner´s dictionary (2002)
A.S. Hornby
Škola: Žilinská univerzita
Cena: 13 €
Tel.: 0902495334
Všeobecná didaktika (2004)
Erich Petlák
Škola: Žilinská univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0902495334
Ekonomia 1. + Ekonomia 2.,13.vydanie (1992)
Samuelson-Nordhaus
Škola: FEM SPU Nitra
Cena: 10 €
Tel.: 0902040036
Daňovníctvo (2007)
Schultzová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0907444086
Economic Informatics (2006)
Stradiotová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907444086
Konsolidácia účt. závierky, zbierka (2007)
Parišová, Hurtoňová, Užík
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,5 €
Tel.: 0907444086
Podnikové hospodárstvo (2001)
Milan Kupkovíč a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,5 €
Tel.: 0907444086
Access (2000)
Edward Jones
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,5 €
Tel.: 0907444086
Riešené súvislé príklady z jednoduchého a podvojného účtovníctva (1999)
Amália Spitzová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,5 €
Tel.: 0907444086
Ekonómia. Základy ekonómie a ekonomiky (2013)
Závarská Zuzana
Škola: EUBA, TUKE, UNIPO
Cena: 5,50 €
Tel.: 0949322035
Základy ekonómie a ekonomiky (2012)
Závarská Zuzana
Škola: EUBA, TUKE, UNIPO
Cena: 5,50 €
Tel.: 0949322035