Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Manazment kvality (2008)
Kapsdorferova
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0917845319
Fyziologia živočíchov (2009)
Kovacik,Massani,Lukac
Škola: Spu
Cena: 4 €
Tel.: 0917845319
Hodnotenie surovin a potravin živočišneho povodu (2009)
Cubon,Hascik,Michalcova
Škola: Spu
Cena: 2 €
Tel.: 0917845319
Integrovaná živočíšna výroba (2009)
Bullova ,Debreceni
Škola: Spu
Cena: 4 €
Tel.: 0917845319
Zaklady biologie (2004)
Danko,Petrvalsky,Porhajasova
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0917845319
Fyziologia živočíchov (2013)
Kovacik,Massani,Lukac
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0917845319
Biochemia (2005)
Michalik
Škola: SPU
Cena: 2,5 €
Tel.: 0917845319
Manayment kvality (2008)
Kapsdorferova
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0917845319
Laboratorne cvicenia y analztickej chemie (2011)
Bajcan
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0917845319
Fyziologia bunky (2008)
Massanyi a kol.
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0917845319
Mikrobiologia 1 (2007)
Stevlikova,Javorekova
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0917845319
Organicka chemia (2009)
Tomas,Hruskovicova
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0917845319
Struktura botaniky (2007)
Kostal a kol.
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 091845319
Integrovaná rastlinná výroba (2008)
Pospisil, Pacuta,Cerny,Molnarova
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 091845319
Hodnotenie surovin a potravin rastlinneho povodu (2011)
Muchova a kol.
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 091845319
Učebnica občianskeho procesného práva I + II (2013)
Mazák, Jánošíková, Molnár
Škola: UPJŠ
Cena: 40 €
Tel.: 0907200155
Pravo- skripta 1-5. rocnik. (2013)
skripta
Škola: UK / BVSP
Cena: coklada
Tel.: 0908307820
Ausgewählte Kapitel der deutschen Grammatik (2012)
Viera Chebenová, Roman Trošok, Ružena Žilová, Oľga Wrede Michal Dvorecký
Škola: UP Olomouc
Cena: 10 €
Tel.: 0915514007
Slova a pravidla, složky jazyka (2008)
Steven Pinker
Škola: UP Olomouc
Cena: 11 €
Tel.: 0915514007
Úvod do studia literární vědy (2000)
Eduard Petrů
Škola: UP Olomouc
Cena: 5 €
Tel.: 0915514007