Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Genetika všeobecná (2011)
Bežo, Ražná, Žiarovská, Štefúnová
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0948366151
Manažment živín v agroekosystéme (2010)
Slamka, Hanáčková
Škola: SPU
Cena: 1.5 €
Tel.: 0948366151
Francúzky jazyk, 1.diel (2014)
Prídavková
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0948366151
Štrukturálna botanika (2014)
Košťál, Bobák, Ikrényi
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0948366151
Základy výživy (2014)
Horniaková
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0948366151
Systematická botanika (2009)
Baranec
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0948366151
Základy pedológie (2010)
Šimanský
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0948366151
Základy štatistiky (2006)
Štefan Bošjak; Ján Michalko
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Základy makroekonómie (2002)
Michal Baránik; Jozef Habánik
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Finančná a ekonomická analýza (2005)
Július Alexy
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Mikroekonómia- 2. prepracované vydanie (2005)
Eva Ivanová
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Ekonómia -testy, otázky a príklady (1998)
Kajetena Hontyová a kol.
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Dane a daňová politika (2006)
Miroslav Mečár; Božena Jurčíková
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Záverečné práce- metodika vypracovania bakalárskych a diplomových prác (2008)
Ján Kútik; Sergej Vojtovič; Katarína Jankacká
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Zbierka úloh z matematiky II. (2006)
Dagmar Petrušová; Lenka Rybičková
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Ekonomická teória- Základy ekonómie (2007)
Eva Ivaninová a kol.
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: dohodou
Tel.: 0915455006
Diferenciálny počet funkcie reálnej premennej a nekonečné číselné rady (2005)
Dušan Mamrilla
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Cena: 3 €
Tel.: 0908257731
Štatistika (pre manažment) (2003)
RNDr. Lipková Libuša
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Cena: 3 €
Tel.: 0908257731
Právne formy podnikateľských vzťahov (1995)
doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc., a kolektív
Škola: Iura edition
Cena: 3 €
Tel.: 0908257731
Metódy výskumu pre verjnu správu (2001)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš,CSc.
Škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731