Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Ekonómia v novej ekonomike (2005)
Ján Lisý a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 9 €
Tel.: 0949428106
Nákladový controlling príklady a prípadové štúdie (2010)
Alžbeta Foltínová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0949428106
Nákladový controlling (2011)
Alžbeta Foltínová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 9 €
Tel.: 0949428106
Finančno-ekonomická analýza podniku (2013)
Karol Zalai a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0949428106
Marketing (2000)
Jaroslav Kita a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0949428106
Štatistika pre ekonómov (2003)
Viera Pacáková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0949428106
English for Business studies Workbook (2007)
Ian MacKenzie
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0949428106
English for Business Studies (2002)
Ian MacKenzie
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 9 €
Tel.: 0949428106
Matematika 2 (2004)
Jozef Fecenko,Katarína Sakálová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0949428106
Podnikové hospodárstvo praktické príklady a prípadové štúdie (2007)
Helena Majdúchová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0949428106
Podnikové hospodárstvo pre manažérov (2008)
Helena Majdúchová, Anna Neumannová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0949428106
Ohrozenie a ochrana biodiverzity (2011)
Peter Sabo a kolektív
Škola: PrifUK / UMB
Cena: 25 €
Tel.: 0919041538
Ontogenéza a evolúcia (2008)
Vladimír Kováč
Škola: PrifUK
Cena: 5 €
Tel.: 0919041538
Mikroskopická technika (1992)
Dušan Matis a kolektív
Škola: PrifUK
Cena: 4 €
Tel.: 0919041538
Krmovinárstvo - Manažment pestovania a využívania krmovín (2014)
Holúbek, Jančovič
Škola: SPU
Cena: 7 €
Tel.: 0948366151
Výživa a kŕmenie zvierat (2009)
Pajtáš, Bíro, Horniaková
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0948366151
fyziológia a ekofyziológia rastlín, Systematický výkladový slovník (2014)
Olšovská, Brestič
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0948366151
Liečivé rastliny (2014)
Habán a kolektív
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0948366151
Základy herbológie (2011)
Smatana, Týr
Škola: SPU
Cena: 3.5 €
Tel.: 0948366151
Ochrana a tvorba životného prostredia (2011)
Noskovič
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0948366151