Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
NEW Cuting Edge pre intermediate, FCEgold, click on 2, go for english, inspiration 3 zelená hadeway (2014)
Cutting edge, FCEgold, click on 2, go for english, inspiration 3 zelená hadeway
Škola: Cutting edge, FCEgold, click on 2, go for english, inspiration 3 zelená hadeway
Cena: 10 €
Tel.: 0918144042
Cytológia- Milan Bobák (2002)
Milan Bobák, Jozef Šamaj
Škola: UK
Cena: 4,99dohoda
Tel.: 0918144042
Praktciká cvičení z botaniky (2014)
neviem
Škola: fakulta prírodných vied
Cena: 2,99 €
Tel.: 0918144042
systém a fylogenéza živočíchov-bezchordáty (2005)
Valerián Franc
Škola: fakulta prírodných vied
Cena: 4,99dohoda
Tel.: 0918144042
Príručka slovenskej literatúry pre stredoškolákov (2006)
VarsányiováMarta
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 421910241514
Žurnalistika (2005)
Pavelka Jiří
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Cena: 4 €
Tel.: 0910241514
Učiteľ v procese výchovy a vzťahov (2008)
Manniová Jolana
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Cena: 7 €
Tel.: 0910241514
Vykurovacie sústavy (2012)
Petráš, Kalús, Koudelková
Škola: STUBA
Cena: dohodou
Tel.: 0905753114
Teória literatúry (2004)
Michal Harpáň
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy (2007)
Juraj Dolník
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Mýtus a dejiny v próze naturizmu (2005)
Milan Šútovec
Škola: Univerzita Komenského Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Lexikológia (2003)
Juraj Dolník
Škola: Univerzita Komenského Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Panoráma slovenskej literatúry III (2006)
Ladislav Čúzy, Peter Darovec, Igor Hochel, Zuzana Kákošová
Škola: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Panoráma slovenskej literatúry I (2000)
Ladislav Čúzy, Zuzana Kákošová, Martin Michálek, Miloslav Vojtech
Škola: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Slovenská slovotvorba (2004)
Juraj Furdík
Škola: Filozofická Fakulta UK v Bratislave
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Dejiny slovenskej literatúry I (1997)
Stanislav Šmatlák
Škola: Filozofická Fakulta UK v Bratislave
Cena: dohodou
Tel.: 0917164101
Štrukturálna botanika (2007)
L.Košťál, M.Bobák
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Systematická botanika (2007)
T.Baranec, M.Poláčiková
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Pedológia (2002)
A.Zaujec
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Agroklimatické hodnotenie krajiny a základy agroklimatickej rajonizácie (2008)
Šiška,Špánik
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760