Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Fyzikálna chémia (2000)
komorová-rybárová
Škola: TU HF
Cena: 4 €
Tel.: 0910916343
cvičenia z fyz.chémie (2014)
komorová-sminčáková
Škola: TU HF
Cena: 2 €
Tel.: 0910916343
Nemoci detského veku (2014)
František Stožický
Škola: Lekárska fakulta
Cena: 5 €
Tel.: 0902454207
Pediatrie do kapsy 2.vydanie (2004)
Christopher OĆallaghan
Škola: Lekárska fakulta, BA
Cena: 10 €
Tel.: 0902454207
Pediatria (2014)
Laszlo Kovacs
Škola: Lekárska fakulta, BA
Cena: 15 €
Tel.: 0902454207
Sociální stát - prefotené, zviazané (2001)
Miloš Večeřa
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 2.5 €
Tel.: 0907312480
Až na dno blahobytu - prefotené, zviazané (1995)
Jan Keller
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 1.5 €
Tel.: 0907312480
Krize sociálního státu - prefotené zviatané (2008)
Jan Keller
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 1.5 €
Tel.: 0907312480
Tři sociální světy - prefotené zviazané (2010)
Jan Keller
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 3.5 €
Tel.: 0907312480
Soumrak sociálního státu - prefotené, zviazané (2006)
Jan Keller
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 3.5 €
Tel.: 0907312480
Sociologie nerovnosti a chudoby - prefotené, zviazané (1999)
Petr Mareš
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 3.0 €
Tel.: 0907312480
Přehled antropologických teorií kultury - prefotené, zviazané (2000)
Václav Soukup
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 4.5 €
Tel.: 0907312480
Sociálna práca (2003)
Anna Tokárová a kol.
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 7.5 €
Tel.: 0907312480
Úvod do politickej vedy (2004)
Jozef Lysý
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 3.0 €
Tel.: 0907312480
Základy trestného práva (2007)
Ivo Vendel
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 2.5 €
Tel.: 0907312480
Sociální služby (2007)
Oldřich Matoušek a kol.
Škola: KSP Pdf UK
Cena: 4.5 €
Tel.: 0907312480
Anatomie I, II, III (2014)
Radomír Čihák
Škola: Lekárska fakulta
Cena: 140 €
Tel.: 0907780811
Základy lekárskej biológie pre študijný odbor ošetrovateľstvo (2007)
Doc.Mudr.Martin Péč,PhD.,mim.prof. JLF UK
Škola: Jesseniova lekárska fakulta
Cena: 4 €
Tel.: 0902542056
Vyratane Príklady z podkladov CH (2014)
LF UK
Škola: Lekárska fakulta UK
Cena: 5 €
Tel.: 0949240277
Španielska lexikológia (1999)
Ladislav Trup
Škola: Univerzita Mateja Bela
Cena: darujem
Tel.: 0949736563