Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Matematika I (1996)
V. Bálint, P. Grešák, P. Novotný
Škola: Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
Cena: 2.5 €
Tel.: 0918638830
Diferenciálne rovnice 1. Diel, Zbierka riešených príkladov (2009)
Marián Olejár
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 1.7 €
Tel.: 0918638830
Matematická analýza 2 (2007)
J. Džurina, A. Grinčová, V. Pirč
Škola: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Technická univerzita v Košiciach
Cena: 2,5 €
Tel.: 0918638830
Neurónové siete Inžiniersky prístup 1. diel (1996)
Peter Sinčák
Škola: Elektrotechnická fakulta - Technická univerzita v Košiciach
Cena: 3 €
Tel.: 0918638830
Strojové učenie v systémoch spracovania informácií (2009)
Kristína Machová
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 3 €
Tel.: 0918638830
Optimálne stochastické systémy (2002)
Dušan Krkavec, Anna Filasová
Škola: Fakulta elektrotechniky a informatiky-Technická univerzita v Košiciach
Cena: 5.5 €
Tel.: 0918638830
Vybrané kapitoly z matematiky (2005)
V. Pirč, A. Haščák, E. Ostertagová
Škola: Fakulta elektrotechniky a informatiky-Technická univerzita v Košiciach
Cena: 2.5 €
Tel.: 0918638830
Kybernetický svet (2006)
Ján Sarnovský
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 3 €
Tel.: 0918638830
podniková ekonomika (2005)
Július Alexy, Rudolf Sivák
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Cena: 8 €
Tel.: 0944384911
Praktické cvičenia z predmetu makroekonomia (2008)
Masárová, Jánsky
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Cena: 3 €
Tel.: 0944384911
Anglický jazyk pre sociálne a ekonomické študijné odbory (2012)
Delgadová Elena, Fischerová Zuzana, Gullerová Monika, Prekopová Emília
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Cena: 4 €
Tel.: 0944384911
Ekonomická teória- Základy ekonómie (2007)
Eva Ivanová a kol.
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Cena: 5 €
Tel.: 0944384911
Praktické cvičenia z mikroekonómie (2010)
Eva Ivanová, Tomáš Vetrík
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Cena: 4 €
Tel.: 0944384911
Matematika A (2011)
Daniela Hricišáková
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Cena: 5 €
Tel.: 0944384911
Komplet skriptá, knihy, protokoly pre I.ročník veterinárskeho lekárstva UVLF-aj osobitne! (2014)
UVLF
Škola: UVLF
Cena: 75 €
Tel.: 0904075310
Kapesní průvodce zdravotní sestry (2001)
Marylin E. Doenges, Mary Francis Moorhouse
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Cena: dohoda
Tel.: 0915351401
Predám poznámky na právo UMB (2014)
moje vypracované poznámky a podklady
Škola: Univerzita Mateja Bela, Prf UMB BB
Cena: 25 €
Tel.: 0944292189
matematika (1992)
neznámy
Škola: TU HF
Cena: 3 €
Tel.: 0910916343
ekonomia a riadenie podniku (2006)
malik
Škola: TU HF
Cena: 3 €
Tel.: 0910916343
teoretická mechanika-cvičenia (2001)
muller-tothová
Škola: TU SF
Cena: 2,5 €
Tel.: 0910916343