Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Manažment (2009)
Mižičková,Ubrežiová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0915344019
Hodnotenie kvality životného prostredia (2010)
Stredansky
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0915344019
Vodné stavby (2013)
Jurík
Škola: SPU
Cena: 2,5 €
Tel.: 0915344019
Veterná erózia pôdy (2012)
Stredansky,Grešová
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0915344019
Ponuka pôžičky @ 2% (2014)
Access
Škola: Berlin
Cena: 100000 €
Tel.: 704647634
Podnikové hospodárstvo (2009)
Štefan Majtán a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0908950901
Matematika 1 (2002)
Jozef Fecenko - Ľudovít Pinda
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0908950901
Lexikón ústavného práva (2004)
J. Chovanec a I. Palúš
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Cena: dohodou
Tel.: 0904700271
DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II. (2011)
D.Lizoňová
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Cena: 2 €
Tel.: 0911181087
DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA I. (2013)
M.Bakšová, D.Lizoňová
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Cena: 2 €
Tel.: 0911181087
MATEMATIKA I. Základy matematickej analýzy (2009)
J.Bakša, M.Bakšová
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Cena: 5 €
Tel.: 0911181087
MATEMATIKA Základy lineárnej algebry (2011)
J.Bakša, M.Bakšová
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Cena: 4 €
Tel.: 0911181087
Obchodný zákonník komentár, druhé aktualizované vydanie (2008)
Mária Patakyová a kolektív
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 50 €
Tel.: 0911617181
Aplikačné aspekty správneho práva hmotného a procesného druhé doplnené vydanie (2009)
Peter Potasch Janka Hašanová
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 6 €
Tel.: 0911617181
Správny poriadok komentár tretie prepracované vydanie (2007)
Jozef Sobihard
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 6 €
Tel.: 0911617181
KRIMINALISTIKA (2007)
Viktor Porada a kolektív
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 20 €
Tel.: 0911617181
Civilné právo procesné (2010)
Marek Števček a kolektív
Škola: Paneurópska vysoká škola
Cena: 25 €
Tel.: 0911617181
New introduction to legal english, vol.1 (2014)
Marta Chroma
Škola: Pravo
Cena: 10 €
Tel.: 0948211919
Rimske pravo - cervena ucebnica, REBRO-BLAHO (2014)
Rebro Blaho
Škola: Pravo
Cena: 10 €
Tel.: 0948211919
Pravo 1.rocnik - Pramene prava na uzemi Slovenska I. (2014)
Laclavikova Svecova
Škola: Pravo
Cena: 10 €
Tel.: 0948211919