Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Metódy štatistického porovnávania (1999)
Bakytová, H., Pažitná, M.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Účtovníctvo (1997)
Soukupová Božena
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Manažment Praktikum (1998)
Majtán, M. a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Manažment výroby 2 (1998)
Leščišin M., Stern, J., Dupaľ, A.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Ekonomické nástroje - Dane, clá, ceny (1996)
Janok michal
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Finančný manažment (2002)
Kráľovič, J., Vlachynský, K.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Audítorstvo (1998)
Kareš Ladislav
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Burzy a burzovní obchody (1991)
Beneš, V., Musílek, P.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Bankové techniky úverovania (1994)
Rouse, C. N.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Základy ekonómie a ekonomiky (1996)
Hontyová, K., Lisý, J., Satková, B.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Nenechajte sa okrádať (1996)
Kamenca Juraj
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Manažment výroby zbierka príkladov (2000)
Dupaľ Andrej
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Komanditná spoločnosť (1999)
Máziková K.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Kontrolný systém podnikateľských jednotiek (2001)
Vépyová, M.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Cenová stratégia (1996)
Janok, M., Oláh, M. a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Výklad nového zákona o účtovníctve (2003)
Šlosárová A., Šlosár, R.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Manažment (1998)
Sedlák Mikuláš
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Filozofia (2000)
Remišová A. a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Audítorstvo (2004)
Kareš Ladislav
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846
Učtovníctvo bánk a poisťovní (1994)
Majtánová Anna
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0907636846